Czasopismo Techniczne z. 3. Mechanika z. 1-M

Czasopismo Techniczne z. 3. Mechanika z. 1-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (72)


Uplastycznianie w procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych

Wilczyński, Krzysztof, Lewandowski, Adrian, Wilczyński, Krzysztof J.
Article
2009


Recykling materiałowy odpadów TETRA-PAKU

Mikuła, Janusz, Korniejenko, Kinga, Kuciel, Stanisław
Article
2009
Badania reologiczne poliolefin

Zieliński, Janusz, Makomaski, Grzegorz, Ciesińska, Wiesława, Liszyńska, Barbara
Article
2009