Czasopismo Techniczne z. 3. Mechanika z. 1-M

Czasopismo Techniczne z. 3. Mechanika z. 1-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (72)Modelowanie MES przepływu stopionych polimerów w procesie wytłaczania

Wilczyński, Krzysztof, Lewandowski, Adrian, Wilczyński, Krzysztof J.
Article
2009


Trwałość zmęczeniowa tworzyw adhezyjnych

Godzimirski, Jan, Rośkowicz, Marek
Article
2009


Biopolimery jako opakowania kosmetyków

Adamus, Grażyna, Kowalczuk, Marek, Szeluga, Urszula, Marcinkowski, Andrzej, Wolna, K., Sikorska, Wanda, Rydz, Joanna
Article
2009

Ocena zmian stopnia zżelowania PVC w kompozytach polimerowo–drzewnych

Zajchowski, Stanisław, Lewandowski, Krzysztof, Tomaszewska, Jolanta, Mirowski, Jacek, Kuciel, Stanisław
Article
2009