Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 6-M

Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 6-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (11)


Badania doświadczalne prototypu biopompy wspomagającej pracę serca

Tarnowski, Janusz, Rumian, Stanisław
Article
2012
Przedmiotowe badania zostały przeprowadzone na jednym z prototypów pompy wspomagającej pracę serca z wykorzystaniem mięśnia szkieletowego. Głównym celem badań było znalezienie optymalnych zakresów pracy sterownika pompy oraz oszacowanie jej efektywnej sprawności. Badania były wykonane z wykorzystaniem szybkiej kamery wideo i komputerowej analizy obrazu.

Modeling of pipeline heating

Taler, Dawid, Tokarczyk, Jarosław
Article
2012
Heating of the pipeline with thermally insulated outer surface was modelled using the explicit finite difference method. The time variation of the fluid temperature at the pipeline inlet has the ramp form. An exact analytical solution was found using the method of superposition. The differences between the analytically and numerically predicted fluid and tube wall temperatures are small. The same method will be used in future for modeling, a heat storage unit, that is used in a combined electric-water heating system.

Spiekane biomateriały kompozytowe AISI 316L-hydroksyapatyt

Szewczyk-Nykiel, Aneta, Nykiel, Marek, Kazior, Jan
Article
2012
Połączenie dobrej biotolerancji hydroksyapatytu z dobrymi własnościami mechanicznymi stali 316L powinno doprowadzić do uzyskania lepszego biomateriału. Kompozyty 316L-hydroksyapatyt zostały wytworzone technologią metalurgii proszków. Mikrostruktura i własności badanych materiałów zależą od składu chemicznego mieszanki proszków oraz zastosowanej temperatury spiekania. Mianowicie temperatura spiekania 1240°C i dodatek hydroksyapatytu w ilości 3% wag. pozwalają uzyskać najlepszą gęstość i twardość spiekom 316L-hydroksyapatyt.

Badania eksperymentalne łopaty o przekroju dwuspójnym turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu - kinetyka i moment napędowy turbiny

Ryś, Jan, Augustyn, Marcin
Article
2012
W niniejszym artykule przedstawiono badania eksperymentalne łopaty o przekroju dwuspójnym wirnika karuzelowego silnika wiatrowego, z mechanizmem naprowadzania na kierunek wiatru i planetarnym ruchem łopat. Pokazano budowę łopaty oraz wyniki pomiarów sił aerodynamicznych i momentu aerodynamicznego działających na model łopaty. Na podstawie otrzymanych wyników przeanalizowano kinematykę i moment napędowy wirnika turbiny oraz moc jednostkową. Rezultaty obliczeń przedstawiono na rysunkach.

Porównanie różnych strategii sterowania w semiaktywnych układach zawieszenia samochodu

Łuczko, Jan, Ferdek, Urszula
Article
2012
W artykule rozpatrzono model ćwiartkowy zawieszenia pojazdu z tłumikami, opisanymi modelami histerezowymi typu Spencera. Porównano efektywność tłumienia drgań przez układy semiaktywne oraz pasywne o niesymetrycznych charakterystykach siły tłumienia. W przypadku tłumików semiaktywnych zaproponowano różne algorytmy sterowania typu on-off. Zbadano wpływ tych algorytmów na wskaźniki odpowiedzialne za komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. Rezultaty symulacji numerycznych przedstawiono w formie wykresów częstotliwościowych wprowadzonych wskaźników jakości.

Przegląd technicznych możliwości wyrównywania naprężeń w ściankach naczyń ciśnieniowych

Krasiński, Maciej, Stodulski, Marek, Trojnacki, Andrzej
Article
2012
W artykule przedstawiono problem wyrównywania naprężeń w grubościennych ściankach walcowych naczyń ciśnieniowych przez wprowadzenie podczas ich formowania kontrolowanych naprężeń wstępnych. Dla kilku typowych procesów technologicznych podano efektywne wzory na wciski międzywarstwowe, siły naciągu warstw lub ciśnienie przeprężania. Realizacja tak określonych parametrów zapewnia korzystniejszy, bardziej wyrównany na grubości ścianki rozkład naprężeń zastępczych pod obciążeniem niż w przypadku ścianki warstwowej lub litej bez dodatkowych zabiegów. W rezultacie obniżeniu ulega maksymalne wytężenie ścianki, co umożliwia wykonanie jej z tańszego materiału o niższych własnościach wytrzymałościowych. Rozwiązanie analityczne zilustrowano przykładem numerycznym.

Spark Plasma Sintering – nowa technologia konsolidacji materiałów proszkowych

Hebda, Marek
Article
2012
Dynamiczny postęp, jaki nastąpił w ostatnich latach, widoczny jest praktycznie w każdym obszarze działalności człowieka. Przyczynił się on również do opracowania nowych technik wykorzystywanych w inżynierii materiałowej. Przykładowo w technologii metalurgii proszków opracowano wiele nowych metod formowania i konsolidacji materiałów sypkich. Jedną z takich technik jest proces SPS (Spark Plasma Sintering) zwany również jako PECS (Pulsed Electric Current Sintering) lub FAST (Field Assisted Sintering Technique). W niniejszym artykule opisano metodę SPS, podano zakres i możliwość jej stosowania oraz zaprezentowano przykładowe wyniki konsolidacji materiału tą technologią.

Optymalne kształtowanie idealnie plastycznej zginanej i ścinanej belki w płaskim stanie odkształceń

Egner, Władysław
Article
2012
W artykule zastosowano metodę zakłócania kształtu konturu do rozwiązania problemu optymalnego kształtowania w stanie uplastycznienia przy zginaniu i ścinaniu. W metodzie stosuje się rozwinięcia w szereg potęgowy pewnego małego parametru wszystkich składowych naprężenia oraz nieznanego kształtu konturu. W niniejszym artykule mały parametr α oznacza efekt ścinania. Kształt konturu jest opisany za pomocą szeregu potęgowego, którego postać wynika z warunków brzegowych. Obciążenie belki wspornikowej stanowi moment skupiony oraz obciążenie ciągłe będące czynnikiem zaburzającym. Materiał wykazuje idealną plastyczność i podlega warunkowi plastyczności Hubera–Misesa–Hencky’ego. Belka pracuje w płaskim stanie odkształceń.

Zur Modellierung des Flockungsprozesses im Rohrreaktor mit Querschnittsänderungen

Dyląg, Michał, Rosiński, Jerzy, Szatko, Wiesław
Article
2012
In der Arbeit wurden die Grundlagen der Modellierung des Flockulationsprozesses formuliert und ausführlich diskutiert, wobei die hydrodynamischen Aspekte der Strömung im Rohrreaktor mit Querschnittsänderungen berücksichtigt worden sind.

Anwendung der Momentenmethode zur schnellen Abschätzung der sich einstellenden Flockengrössenverteilung

Dyląg, Michał, Rosiński, Jerzy
Article
2012
In der Arbeit ist das Ergebnis der Vergleichsrechnungen zu der Anwendung der Momentenmethode und Überprüfung von zwei verschiedenen Verteilungen zur Rekonstruktion der Partikelgrößenverteilungen unter Zugrundelegung der Normalverteilung und der Gaudin-Melloy-Verteilung.