Czasopismo Techniczne z. 10. Chemia z. 1-Ch

Czasopismo Techniczne z. 10. Chemia z. 1-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (33)


Pianki do stylizacji włosów

Ogonowski, Jan, Malinowska, Magdalena, Olszańska, Marta
Article
2010
Nanocząstki srebra - przegląd chemicznych metod syntezy

Kowalski, Zygmunt, Sobczak-Kupiec, Agnieszka, Malina, Dagmara
Article
2010


Unieszkodliwianie wybranych odpadów poubojowych na drodze hydrolizy

Staroń, Paweł, Banach, Marcin, Kowalski, Zygmunt, Wzorek, Zbigniew
Article
2010

Sposoby termicznej utylizacji odpadów z przemysłu mięsnego

Staroń, Anita, Kowalski, Zygmunt, Banach, Marcin, Wzorek, Zbigniew
Article
2010