Czasopismo Techniczne z. 12. Mechanika z. 8-M

Czasopismo Techniczne z. 12. Mechanika z. 8-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (19)


Zagadnienia tworzenia się kondensatu w układzie wylotowym silnika spalinowego

Rybarz, Marek, Brzeżański, Marek
Article
2008
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z tworzeniem kondensatu w układach wylotowych silników spalinowych. Omówiono zagadnienia związane z mechanizmem powstawania kondensatu, jego składem chemicznym i metodami poboru kondensatu z układu wylotowego silnika. Przedstawiono metody badań wpływu kondensatu na elementy układu wylotowego. Wyróżniono obszar wymagający dalszych badań problemu tworzenia i emisji kondensatu.

Torsional vibration analysis of crankshaft in heavy duty six cylinder inline engine

Mitianiec, Władysław, Buczek, Konrad
Article
2008
The paper contains torsional vibration analysis of crankshaft in six cylinder inline heavy duty engine taking advantage of the crank train reduction to multi-mass model. Obtained results were compared with FEM analysis performed in ANSYS to determine the influence of the reduction a physical continuum to multi-mass model. In order to achieve the course of torsional moment in the highly load cross section of the crankshaft, there was a necessity to use Fourier analysis of tangential force acting on crank and execute the analysis of most beneficial firing order.

Charging system of spark ignition engine with two chargers

Sendyka, Bronisław, Filipczyk, Jan
Article
2008
The purpose of the investigation was the application of two chargers systems in spark ignition engine and determining chargers' work parameters depending on throttle opening and engine's rotation speed. The system with small turbocharger or electrically driven charger and larger variable geometry turbocharger in parallel and series connection was examined. The engine used during the investigation was 1300 ccm displacement SI engine with modified intake and exhaust manifolds. Intake and exhaust manifold modification including only the implementation of chargers and sensors was done for experimental purposes. Specific values of maximum boost pressure were obtained by introducing a waste gate valve system with appropriate characteristics. The application of two chargers system as modification of naturally aspirated spark ignition engine allows to improve the torque flexibility rate.

Analiza częstotliwościowa drgań czynnika roboczego w układzie dolotowym silnika ZI

Flekiewicz, Marek, Dykier, Marek
Article
2008
W artykule omówiono problemy związane ze stopniem napełnienia silnika o spalaniu wewnętrznym. Przedstawiono wyniki pomiarów ciśnień w układzie dolotowym silnika samochodu doświadczalnego Opel Astra 1.6 oraz zaprezentowano wyniki wstępnej analizy częstotliwościowej sygnału zmiany ciśnienia absolutnego i wnioski z niej płynące.

Determinanty dokładności dawkowania paliwa w systemie zasobnikowego układu zasilania Common Rail

Kuszewski, Hubert, Lejda, Kazimierz, Ustrzycki, Adam
Article
2008
W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z dokładnością dawkowania paliwa w układach zasilania typu Common Rail. Przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów układu wtryskowego, tj. temperatury paliwa w układzie, ciśnienia oraz wielofazowości wtrysku na wielkość dawki paliwa.

Badania przebiegu procesu spalania alternatywnych paliw gazowych i ich mieszanek z wodorem w silniku ZI

Flekiewicz, Marek, Kubica, Grzegorz
Article
2008
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju paliwa na przebieg spalania w silniku ZI. Wyselekcjonowana grupa paliw obejmowała alternatywne paliwa gazowe: LPG, CNG oraz mieszanki metanu z wodorem oraz benzynę jako paliwo bazowe. Obiektem badań był czterocylindrowy silnik ZI o pojemności skokowej 1,6 dm3 wykorzystywany w układzie napędowym popularnego samochodu Opel Astra. Badania obejmowały pomiary i rejestrację ciśnienia wewnątrz cylindra oraz szczegółową analizę przemian termodynamicznych, zachodzących w zamkniętej komorze spalania. Analizę składników bilansu energii przeprowadzono z zastosowaniem programu, „EnComTwo”, który realizuje założenia matematycznego modelu dwustrefowego. Analizie poddano poszczególne fazy procesu spalania ze szczególnym zwróceniem uwagi na takie aspekty, jak: zmiany ciśnienia indukowanego, przebieg wydzielania energii w trakcie spalania, długość procesu spalania i czas spalania ładunku.

Własności smarne wybranych kompozycji biopaliw do silników o zapłonie samoczynnym

Szczypiński-Sala, Wojciech, Strzępek, Piotr
Article
2008
Obecnie na coraz szerszą skalę wprowadzane są paliwa ze źródeł odnawialnych. Do olejów napędowych stosowane są domieszki biokomponentów. W artykule opisano wyniki prób oceny własności smarnych wybranych kompozycji paliw. Testy przeprowadzono na aparacie czterokulowym, a podczas oceny porównano własności estrów metylowych kwasów tłuszczowych olejów roślinnych oraz ich mieszanin z olejem napędowym w różnych proporcjach.

Olej rzepakowy paliwem do silników diesla

Bocheński, Cezary, Bocheńska, Anna
Article
2008
W artykule omówiono własności oleju rzepakowego i jego mieszanin z olejem napędowym, benzyną i etanolem. Przedstawiono wyniki badań spalania mieszaniny oleju rzepakowego z napędowym w komorze o stałej objętości, przy zmiennych temperaturach (350ºC–575ºC), ciśnieniu powietrza (0,5 MPa–0,9 MPa) i ciśnieniu wtrysku paliwa (65 MPa i 135 MPa). Badania te były podstawą do określenia zmian adaptacyjnych i regulacyjnych silnika przystosowanego do spalania oleju rzepakowego i jego mieszanin.

Wyznaczenie kwazistacjonarnych warunków pracy silnika ZI w samochodzie

Ubysz, Aleksander
Article
2008
W artykule przedstawiono oryginalną metodę określania warunków pracy silnika ZI, dla których błąd sprawności efektywnej z charakterystyki ogólnej nie przekracza 2%.

Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w aspekcie rozwoju techniki motoryzacyjnej

Łukjanow, Sławomir, Pijanowski, Bogusław
Article
2008
W artykule, we wprowadzeniu w tematykę kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), omówiono zaburzenia występujące w instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego. Podano genezę normalizacji w dziedzinie EMC z uwzględnieniem pojazdów samochodowych produkowanych w różnych okresach. Przedstawiono i omówiono najważniejsze dokumenty normalizacyjne dotyczące badań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów i urządzeń samochodowych.