Czasopismo Techniczne z. 10. Mechanika z. 6-M

Czasopismo Techniczne z. 10. Mechanika z. 6-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (24)


O możliwości modelowania zjawiska tarcia za pomocą topologii matematycznej oraz teorii chaosu

Polak, Adam, Oleksowicz, Selim
Article
2008
Tradycyjne aparaty matematyczne nie stwarzają dostatecznej możliwości modelowania procesu tarcia. Z technicznego punktu widzenia atrakcyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie aparatów matematycznych z pogranicza topologii oraz teorii chaosu. W niniejszym artykule przedstawiono możliwość zastosowania wybranych zagadnień topologii matematycznej oraz teorii chaosu w procesie modelowania, diagnostyki oraz monitorowania węzła ciernego.

Tranzystorowe prostowniki dla samochodowych prądnic prądu stałego

Tutaj, Józef
Article
2008
W artykule przedstawiono sposób i układ sterowania tranzystorami polowymi w tranzystorowym prostowniku w układzie połączeń trójfazowym mostkowym dla samochodowej prądnicy prądu stałego. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają zalety tego rodzaju tranzystorowego prostownika w porównaniu z zaletami diodowego prostownika w układzie połączeń trójfazowym mostkowym.

Wirtualna masa samochodu miarą jego sprawności technicznej

Świder, Piotr
Article
2008
Prowadzi się wyrafinowane metody doboru przełożeń stopniowych, przełożeń bezstopniowych oraz hybrydowych układów napędowych celem zmniejszenia zużycia paliwa i emisji toksycznych składników spalin. Wprowadza się też różne strategie wykorzystania przełożeń i silnika, aby cel ten uzyskać. Niesprawność samochodu (która nie może być odpowiednio wcześnie zauważona) może powodować znaczne zwiększenie eksploatacyjnego zużycia paliwa. Chodzi tu np. o zwiększenie oporów ruchu, zmniejszenie sprawności układu napędowego, zmiany w charakterystyce uniwersalnej silnika. Autor proponuje obliczenie masy teoretycznej (wirtualnej) samochodu na podstawie znajomości punktu pracy silnika i oporów ruchu samochodu i porównanie jej z masą rzeczywistą. Nadmierna różnica tych mas może wskazywać na usterkę techniczną samochodu.

Konfiguracja osłon dachowych a aerodynamika zestawów ciągnik−naczepa

Maciejewski, Marek
Article
2008
W artykule zbadano skuteczność stosowania aerodynamicznych osłon dachowych (deflektorów) w układach ciągnik–naczepa dla zmniejszenia oporów aerodynamicznych. W badaniach wzięto pod uwagę wpływ następujących czynników: nachylenie osłony (5 położeń), jej geometryczne ukształtowanie (brak, płaska, wypukła) oraz wielkość odstępu pomiędzy ciągnikiem i naczepą (16 przypadków). Badania przeprowadzono w formie symulacji numerycznych względem nieściśliwych równań Naviera–Stokesa przy aproksymacji przestrzennej metodą objętości skończonych i niestrukturalnych siatkach obliczeniowych. Dokładność badań została zagwarantowana iteracyjnym uściśleniem rozwiązań w drodze sukcesywnej, automatycznej adaptacji siatki obliczeniowej w obszarze przepływu, stosownie do otrzymywanych rezultatów na wcześniejszych krokach czasowych procesu obliczeniowego.

Badanie objętości manewrowej zużytego paliwa w samochodzie w brzegowych warunkach ruchu

Ubysz, Aleksander
Article
2008
Głównym celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie mechanizmu powstawania „niedoliczonej” w programie EKO-DRIVE 2005 objętości paliwa, nazwanej manewrową Vm. Zasadniczo wpływa ona na dokładność obliczeń przebiegowego zużycia paliwa w samochodzie osobowym w ruchu rzeczywistym, zwłaszcza na najkrótszych trasach przejazdu.

Prognozowanie zużycia paliwa w samochodzie osobowym w ruchu rzeczywistym

Ubysz, Aleksander
Article
2008
W artykule przedstawiono opracowane przez autora metody obliczeń przebiegowego zużycia paliwa w ruchu rzeczywistym w samochodzie osobowym na podstawie zużycia w pięciu wybranych cyklach jezdnych. W obliczeniach uwzględniono wpływ ważniejszych czynników i za pomocą współczynnika dynamiki sterowania prędkością pojazdu KD scharakteryzowano kierujących pod względem energooszczędności ruchu pojazdu.

Miarodajność określenia prędkości uderzeniowej na podstawie wskazań powypadkowo zatrzymanego prędkościomierza

Kuranowski, Aleksander
Article
2008
Zastosowanie elektrycznych silników krokowych jako napędu wskaźników prędkości jazdy daje możliwość miarodajnego określenia prędkości zderzeniowej. W artykule omówiono wyniki badań wykazujących nieczułość silników krokowych na przeciążenia wywołane symulowanym zderzeniem w kierunkach osi x i y pojazdu samochodowego.

Zastosowanie superkondensatorów w układzie odzysku energii pojazdu z napędem elektrycznym

Juda, Zdzisław
Article
2008
W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję buforowego wtórnego źródła energii z wykorzystaniem baterii akumulatorów i superkondensatorów dla małego pojazdu elektrycznego zbudowanego na bazie wózka golfowego. Możliwości wtórnych źródeł do magazynowania energii są powiązane z ważnymi parametrami pojazdu, takimi jak: maksymalny zasięg pojazdu, zdolność do pokonywania wzniesień i przyspieszania. Zastosowanie superkondensatorów jako dodatkowego źródła energii umożliwia wydłużenie żywotności baterii akumulatorów z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych. Mikroprocesorowy sterownik i energoelektroniczne układy przetwarzania energii są niezbędne do uzyskania prawidłowej współpracy źródeł energii o różnych napięciach i prawidłowego zarządzania przekazywaniem energii.

Nowa generacja pojazdów o hybrydowym, hydrostatycznym układzie napędowym

Orłowski, Leszek, Simiński, Przemysław, Zienowicz, Zbigniew
Article
2008
Wymagania ochrony środowiska oraz ekonomika zużycia paliwa determinują rozwój nowej generacji pojazdów o napędach hybrydowych, w tym: spalinowo-elektrycznych, spalinowo-hydrostatycznych, spalinowych – wielopaliwowych. W maszynach roboczych oraz w terenowych pojazdach specjalnych, w których potrzebna jest wysoka wartość siły napędowej, przy małej prędkości jazdy, korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie silników hydrostatycznych pracujących w układzie szeregowym (silnik spalinowy–pompa–silniki hydrostatyczne w kołach jezdnych). W ostatnich latach w Polsce firma Hydromega z Gdyni zbudowała, wraz z kooperantami oraz WITPiS, terenowy samochód Lewiatan 6×6, przeznaczony do zastosowań militarnych, a także cywilnych. W niniejszym artykule przedstawiono przesłanki opracowania pojazdu, opis jego budowy oraz ogólne rezultaty badań.

Bezwładność mechaniczna układu napędowego w procesie przyspieszania

Mamala, Jarosław, Jantos, Jerzy
Article
2008
W niniejszym artykule przeanalizowano konstrukcję układu doładowania silnika spalinowego o zapłonie iskrowym w celu kompensacji niedoboru siły napędowej na kołach samochodu oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań.