Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne

Type: Collection of unpublished materials
Title

Collection items (18)Zwierciadła

Życzkowski, Michał
Unpublished material

Analiza składu pierwiastkowego w mikroobszarze przy użyciu techniki EDS

Wassilkowska, Anna, Czaplicka-Kotas, Anna, Zielina, Michał, Bielski, Andrzej
Unpublished material
Obserwacje mikrostruktury litych próbek przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z możliwością wykonania lokalnego pomiaru składu chemicznego w bardzo małym obszarze, to klasyczny przykład zastosowania spektroskopii dyspersji energii (EDS). Pomiar wykonywany jest na dowolnej próbce stałej, stosując parametry wzbudzenia promieniowania rentgenowskiego adekwatne do pierwiastków, spodziewanych w składzie próbki. Omówiono przykłady zastosowania techniki EDS w zagadnieniach związanych z inżynierią środowiska.

Pracownia Mikroskopowa L/01/2013 - formularze dla użytkowników

Wassilkowska, Anna
Unpublished material
Pracownia Mikroskopowa udostępnia następujące materiały:1) formularze dla użytkowników; 2) albumy zdjęć materiałowych;3) inne dokumenty nieopublikowane; stanowiące wyłączną własność Pracowni.

Materiałoznawstwo i mikroskopia elektronowa

Dziadur, Wiesław
Unpublished material
Strona ta jest adresowana do studentów głównie inżynierii materiałowej (lub pokrewnych kierunków, np. fizyka techniczna) i należy ją traktować jako pomoc dydaktyczno - naukową. Na stronie znajdują się:a) Informacje dotyczące Metaloznawstwa: w postaci szeregu wykładów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym PK (Nr.1), b) W przystępny i łatwo zrozumiały sposób przedstawiono podstawowy układ równowagi fazowej Fe - cementyt, stanowiący fundament w rozpoznawaniu struktur technicznych stopów żelaza (Nr.2), c) Atlas podstawowych mikrostruktur technicznych stopów żelaza oraz wybranych metali nieżelaznych i ich stopów (Nr.3), d) Wybrane zagadnienia z problematyki metali i stopów technicznych (Nr.4): - Metody umacniania metali i stopów technicznych, - Rola warunków eksploatacji na odporność korozyjną metali, - Stale o podwyższonej wytrzymałości (typu - NSPW; USA odpowiedniki HSLA i UCLA),- Żeliwo ADI (Austempered Ductile Iron), e) Podstawowe informacje dotyczące problematyki związanej z mikroskopią elektronową:- Wykłady z mikroskopii elektronowej - kurs podstawowy,- Ćwiczenia laboratoryjne z mikroskopii elektronowej (wybrane i podstawowe zagadnienia), - Fraktografia - w postaci monografii obejmującej zarówno problematykę jakościowego jak i ilościowego opisu przełomów metali jak i inżynierskich polimerów.Bioremediation of chlorinated pesticides in field-contaminated soils and suitability of Tenax solid-phase extraction as a predictor of its effectiveness

Baczyński, Tomasz, Pleissner, Daniel, Kryłów, Małgorzata
Unpublished material
Results of desorption kinetics study using consecutive Tenax TA solid phase extraction were tested as predictors of 3-week anaerobic soil bioremediation effectiveness for chlorinated pesticides γ-HCH, DDT and methoxychlor. Field-contaminated samples were used in these experiments. Estimation of rapidly desorbing fractions using two-compartment model of desorption kinetics has shown that amounts of pesticides removed during bioremediation tests (43-98% of initial concentrations) were considerably larger (1.37 ± 0.45 times) than these fractions. However, both values were correlated to some extent (R2 = 0.6355). In all, determination of rapidly desorbing fractions was considered rather a poor indicator of soil bioremediation efficiency for chlorinated pesticides. The total amounts of pesticides desorbed by Tenax in 72 h performed better in this respect (R2 = 0.7274, fraction removed/desorbed = 1.10 ± 0.20). Disappearance of DDT during bioremediation was accompanied by DDD formation but the latter was considerably lower than results expected from stoichiometry.


Historia sztuki t. I

Mitkowska, Anna
Unpublished material