Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne

Type: Collection of unpublished materials
Title

Collection items (36)


"Mała architektura dla wielkiej twierdzy": katalog małej architektury dla obiektów Twierdzy Kraków

Zachariasz, Agata, Myczkowski, Zbigniew, Wielgus, Krzysztof, Środulska-Wielgus, Jadwiga, Staniewska, Anna, Sykta, Izabela, Suchoń, Filip, Fabijanowska, Katarzyna, Mirocka, Aleksandra, Bedna, Wacław, Kowalska, Patrycja
Unpublished material