Czasopismo Techniczne z. 10. Mechanika z. 5-M

Czasopismo Techniczne z. 10. Mechanika z. 5-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (28)


Analiza w dziedzinie czasu drgań pionowych ze względu na komfort podróżowania dziecka w samochodzie

Więckowski, Dariusz
Article
2012
Artykuł dotyczy badań eksperymentalnych związanych z oddziaływaniem drgań pionowych na organizm dziecka siedzącego w foteliku podczas jazdy w samochodzie i porównaniu z oddziaływaniem takich drgań na człowieka dorosłego. Do badań wykorzystano manekiny dziecka i osoby dorosłej. Manekin dziecka był posadowiony na dwóch typach fotelików: konwencjonalnym i z systemem ISOFIX. Dokonano pomiarów przyśpieszeń w różnych punktach. Przeprowadzono analizę w dziedzinie czasu. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy.

An attempt of fuel-optimal control of scooter CVT powertrains

Grzegożek, Witold, Szczepka, Marcin
Article
2012
In this paper the solution for fuel optimal control problem is presented. The results obtained during brake stand research of scooter powertrains show the significant values of brake specific fuel consumption for the velocity that is maximum for a scooter according to highway code. With the introduction of CVT gearbox in which the selection of gear ratio can be controlled according to the worked out strategy the solution for fuel consumption problem is possible. Electromechanical actuators ensure the selection of a gear ratio independently of engine revs. Such type of construction solution makes working out the suitable control strategy that ensures decreasing of scooter fuel consumption possible. In the paper the control strategy owing to which fuel consumption decreases by over 20% is presented. The strategy was worked out on the bases of fuel consumption map for a defined scooter exploitation model. The possibilities of realization of the worked out strategy were tested on the brake test stand.

Zjawiska hydrodynamiczne w układzie zacisku cięgna samochodowej przekładni CVT a wskaźniki jej pracy

Bieniek, Andrzej, Augustynowicz, Andrzej
Article
2012
W opracowaniu przedstawiono podstawowe zależności matematyczne, opisujące zjawiska zachodzące w układzie hydraulicznym przekładni bezstopniowej, uwzględniające działanie sił odśrodkowych na olej znajdujący się w cylindrach wywierających siłę zacisku cięgna pomiędzy powierzchniami stożkowymi kół przekładni. Publikacja zawiera opis proponowanej modyfikacji układu sterowania przekładnią dzięki zastosowaniu dodatkowego czujnika ciśnienia w układzie hydraulicznym. Równocześnie przedstawiono wyniki badań samochodowej przekładni CVT. Dokonano analizy wpływu zjawisk hydrodynamicznych na wybrane wskaźniki jej pracy, takie jak siła naporu (zacisku) cięgna na poszczególnych kołach przekładni, iloraz sił naporu, estymowanego współczynnika tarcia pomiędzy cięgnem a kołami przekładni. Modyfikacja algorytmu sterowania może przyczynić się do poprawy wskaźników pracy przekładni przy równoczesnym zapewnieniu jej bezpieczeństwa dzięki zminimalizowaniu możliwości wystąpienia poślizgu cięgna.


„Gaz Browna – HHO” jako dodatek do paliw zasilających silniki spalinowe

Skrzyniowski, Andrzej
Article
2012
Oszczędność energii i paliwa w pojazdach samochodowych to odwieczny problem właścicieli pojazdów samochodowych. W dobie wyczerpywania się zasobów paliwa (kryzys paliwowy), wzrostu cen, a także ochrony środowiska poszukuje się nowych źródeł energii, tanich i jednocześnie nie niszczących środowiska. Jedną z możliwości w przypadku pojazdów samochodowych od niedawna jest wykorzystanie tzw. gazu Browna do wspomagania pracy silnika spalinowego. W przedstawionym artykule przytoczono badania, jakie przeprowadzono w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PK z wykorzystaniem hamowni podwoziowej i porównano moc oraz moment obrotowy silnika na paliwie konwencjonalnym oraz wspomaganym gazem HHO.

Optymalizacja kąta wtrysku dawki oleju napędowego w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym alkoholem etylowym

Różycki, Andrzej
Article
2012
W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z optymalizacją kąta wtrysku dawki oleju napędowego inicjującej zapłon w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym alkoholem etylowym. Badania przeprowadzono na jednocylindrowym badawczym silniku zapłonie samoczynnym 1HC102 wyposażonym w układ zasilania CR i układ wtrysku alkoholu etylowego. Optymalizację kąta wtrysku oleju napędowego oparto o kryteria: stuku, przedwczesnego zapłonu, wygaszania płomienia i wypadania zapłonów.

Estimation of geometrical parameters of an elastokinematic model in a car McPherson suspension

Knapczyk, Józef, Para, Slawomir
Article
2012
This paper deals with modelling of a McPherson car suspension including bushings. The position and orientation of each link and joint in the assembled and loaded suspension are measured by using a portable coordinate measuring manipulator. Based on experimental results elastic deflections are taken into account at the static equilibrium of the vehicle and used to estimate the real geometric parameters of the considered model.

Zastosowanie zaawansowanych źródeł energii w miejskich pojazdach elektrycznych z funkcją odzysku energii

Juda, Zdzisław
Article
2012
W artykule omówiono problematykę zastosowania zaawansowanych źródeł energii w systemach napędowych małych samochodów z odzyskiem energii hamowania. Wykorzystanie pojazdów elektrycznych zmniejsza koszty eksploatacyjne, zmniejsza zagrożenie zdrowotne społeczeństwa w obszarach zurbanizowanych oraz ogranicza wzrost średniej temperatury skorupy ziemskiej w wyniku niższej ogólnej emisji dwutlenku węgla. Spośród dostępnych źródeł energii do zastosowania w układach odzysku energii nadają się przede wszystkim nowoczesne baterie oraz superkondensatory. Baterie wykorzystujące nowoczesne materiały i technologie charakteryzują się odpornością na udary prądowe występujące w procesie hamowania odzyskowego, bez utraty pojemności i skrócenia cyklu życia. Z tych samych powodów możliwe jest szybkie ładowanie tego typu baterii. W referacie przedstawiono także wyniki podstawowych symulacji komputerowych baterii i superkondensatorów.

Wpływ rodzaju skrzyni biegów na pracę silnika i parametry ekonomiczne układu napędowego

Pawelski, Zbigniew
Article
2012
Nowe technologie w sterowaniu mikroprocesorowym skrzyń automatycznych pozwalają na: dopasowanie charakterystyk przełączeń z mniejszą tolerancją dla różnorodnych wymagań, większą liczbę analizowanych i opracowywanych wielkości, redukcję nakładów na urządzenia sterujące i połączenia mechaniczne, podwyższenie komfortu przełączeń dzięki równoczesnemu wysterowaniu silnika na pracę bliską biegowi jałowemu podczas przełączania skrzyni biegów, wybór programu dla różnorodnych przypadków zastosowania, większy potencjał dalszego rozwoju. Podstawą powyższej wymienionych zadań układu sterowania jest umiejętność budowy modeli dynamicznych podzespołów i układów napędowych oraz ich weryfikacja. Na ich podstawie można opracowywać strategie sterowania już na etapie powstawania prototypu. Jako przykład takiego działania, w niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki z badań symulacyjnych układów napędowych z różnymi skrzyniami biegów, możliwymi do zastosowania w tym samym samochodzie i określenie wpływu ich konstrukcji na pracę silnika spalinowego.

Modelowanie geometrii zazębienia przekładni pasowych zębatych

Pakuła, Andrzej
Article
2012
W artykule przedstawiono model geometryczny zazębienia przekładni pasowych zębatych. Na podstawie modelu napisano program symulujący. Wykorzystano środowisko Mathematica. Przeprowadzono symulacje współpracy zazębienia bez obciążenia i napięcia wstępnego. Symulacje przeprowadzono dla zarysu HTD i dla porównania dla zarysu L oraz zazębienia mieszanego koło HTD z pasem L. Największe obciążenie boku zęba i zarazem największe zużycie występuje w miejscach największej interferencji (nałożenia zarysów) zęba pasa i koła. Wyniki symulacji zgadzają się ze zużyciem pasów po przebiegu nominalnym dla zarysów HTD i L. Dla pary mieszanej wyniki symulacji pokazują, że interferencja zarysów jest zastanawiająco mała. Wynik tej symulacji może być inspiracją do przeprowadzenia badań stanowiskowych.