Czasopismo Techniczne z. 10. Mechanika z. 5-M

Czasopismo Techniczne z. 10. Mechanika z. 5-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (28)


Wpływ rodzaju skrzyni biegów na pracę silnika i parametry ekonomiczne układu napędowego

Pawelski, Zbigniew
Article
2012
Nowe technologie w sterowaniu mikroprocesorowym skrzyń automatycznych pozwalają na: dopasowanie charakterystyk przełączeń z mniejszą tolerancją dla różnorodnych wymagań, większą liczbę analizowanych i opracowywanych wielkości, redukcję nakładów na urządzenia sterujące i połączenia mechaniczne, podwyższenie komfortu przełączeń dzięki równoczesnemu wysterowaniu silnika na pracę bliską biegowi jałowemu podczas przełączania skrzyni biegów, wybór programu dla różnorodnych przypadków zastosowania, większy potencjał dalszego rozwoju. Podstawą powyższej wymienionych zadań układu sterowania jest umiejętność budowy modeli dynamicznych podzespołów i układów napędowych oraz ich weryfikacja. Na ich podstawie można opracowywać strategie sterowania już na etapie powstawania prototypu. Jako przykład takiego działania, w niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki z badań symulacyjnych układów napędowych z różnymi skrzyniami biegów, możliwymi do zastosowania w tym samym samochodzie i określenie wpływu ich konstrukcji na pracę silnika spalinowego.

Określenie wpływu rodzaju użytego oleju rzepakowego do produkcji biopaliw na skład frakcyjny RME

Wcisło, Grzegorz, Strzelczyk, Maciej
Article
2012
Przeprowadzone badania pokazały, że niezależnie od rodzaju zastosowanego oleju rzepakowego do produkcji RME (czy będzie to olej nieużyty lub zużyty) zakresy temperatur destylacji były podobne. Niewielkie różnice zanotowano jedynie dla temperatur końca destylacji. RME wyprodukowane z zużytego oleju rzepakowego potrzebowało wyższych temperatur do odparowania całej objętości biopaliwa. Może to świadczyć o mniejszej czystości RME uzyskanego ze zużytego oleju. W takim biopaliwie może znajdować się więcej mało lotnych mono- i diglicerydów lub innych związków, które np. pozostały w oleju po procesie smażenia frytek. Przy czym nie chodzi tu o cząstki stałe, ponieważ te zostały oddzielone od oleju podczas filtracji.

„Gaz Browna – HHO” jako dodatek do paliw zasilających silniki spalinowe

Skrzyniowski, Andrzej
Article
2012
Oszczędność energii i paliwa w pojazdach samochodowych to odwieczny problem właścicieli pojazdów samochodowych. W dobie wyczerpywania się zasobów paliwa (kryzys paliwowy), wzrostu cen, a także ochrony środowiska poszukuje się nowych źródeł energii, tanich i jednocześnie nie niszczących środowiska. Jedną z możliwości w przypadku pojazdów samochodowych od niedawna jest wykorzystanie tzw. gazu Browna do wspomagania pracy silnika spalinowego. W przedstawionym artykule przytoczono badania, jakie przeprowadzono w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PK z wykorzystaniem hamowni podwoziowej i porównano moc oraz moment obrotowy silnika na paliwie konwencjonalnym oraz wspomaganym gazem HHO.

Optymalizacja kąta wtrysku dawki oleju napędowego w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym alkoholem etylowym

Różycki, Andrzej
Article
2012
W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z optymalizacją kąta wtrysku dawki oleju napędowego inicjującej zapłon w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym alkoholem etylowym. Badania przeprowadzono na jednocylindrowym badawczym silniku zapłonie samoczynnym 1HC102 wyposażonym w układ zasilania CR i układ wtrysku alkoholu etylowego. Optymalizację kąta wtrysku oleju napędowego oparto o kryteria: stuku, przedwczesnego zapłonu, wygaszania płomienia i wypadania zapłonów.

Redukcja emisji szkodliwych składników spalin w nowoczesnym dwusuwowym silniku spalinowym

Mitianiec, Władysław, Rodak, Łukasz, Jurkowski, Bogusław
Article
2012
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych na zmodyfikowanym dwusuwowym silniku spalinowym ZI z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz z prototypowym układem wylotowym zawierającym utleniający reaktor katalityczny. Otrzymane emisje najważniejszych składników spalin są wielokrotnie mniejsze od dopuszczalnych norm emisji dla nowych silników wg dyrektywy UE. Silnik dwusuwowy wyposażony w reaktor katalityczny cechuje się wysoką temperaturą spalin wylotowych. Przedstawiono stanowisko badawcze, wyniki pomiarów objętościowych udziałów szkodliwych składników spalin oraz przeliczone wyniki emisji składników spalin w funkcji współczynnika nadmiaru powietrza dla wybranych prędkości obrotowych wraz z oceną wyników badań.

Research analysis of applying the catalytic converter for flexible fuel engine

Marek, Wojciech
Article
2012
In order to transform the chemical energy of vegetable oil or alternative, vegetable oil-alcohol blends, in SI engines, one should properly modify system of combustion. The author worked out a system of pneumatic fuel injection by means of hot exhaust gases drawn from one cylinder during the working stroke and, following the addition of fuel, forced into another cylinder during the compression stage [3]. On the present stage of this combustion system development, it seems the possibility in small SI engines the renewable fuels combined with an emission control of toxic components of the exhaust gasses to implementation. This enables optimisation of whole exhaust system at conservation of high temperature in the monolith TWC. In the paper catalytic conversion of toxic components in exhaust gas as dependence of alternative fuels mixture preparation obtained from experiment is presented. Research works were conducted on a low cost flexible fuel, 250 cc two-stroke two-cylinder spark ignition engine, based on pneumatic fuel injection by means of hot exhaust gases. In the paper results of experiment in comparison to petrol fueled engine were given. The paper includes several figures obtained from experiments. Petrol, rape oil, ethyl alcohol and their mixtures were used to examinations. The engine was started on petrol or alcohol, and after switching to the alternative fuel, the load setting took place. Below in the form of the collective balance sheet, the effect of flexible fuel engine fueling on working parameters were shown.

Niepowtarzalność cyklowego składu mieszanki w silniku GDI

Nita, Józef
Article
2012
Przedstawiono statystyczną ocenę odchylenia z cyklu na cykl składu mieszanki w silniku GDI, wysterowanego w oparciu o pomiar cyklowego napełnienia termoanemometrem własnej konstrukcji. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi z tego samego silnika, wysterowanego systemem oryginalnym. Zastosowanie nowego sposobu sterowania poprawiło ponad czterokrotnie stabilność cyklowego składu mieszanki.

Zastosowanie zaawansowanych źródeł energii w miejskich pojazdach elektrycznych z funkcją odzysku energii

Juda, Zdzisław
Article
2012
W artykule omówiono problematykę zastosowania zaawansowanych źródeł energii w systemach napędowych małych samochodów z odzyskiem energii hamowania. Wykorzystanie pojazdów elektrycznych zmniejsza koszty eksploatacyjne, zmniejsza zagrożenie zdrowotne społeczeństwa w obszarach zurbanizowanych oraz ogranicza wzrost średniej temperatury skorupy ziemskiej w wyniku niższej ogólnej emisji dwutlenku węgla. Spośród dostępnych źródeł energii do zastosowania w układach odzysku energii nadają się przede wszystkim nowoczesne baterie oraz superkondensatory. Baterie wykorzystujące nowoczesne materiały i technologie charakteryzują się odpornością na udary prądowe występujące w procesie hamowania odzyskowego, bez utraty pojemności i skrócenia cyklu życia. Z tych samych powodów możliwe jest szybkie ładowanie tego typu baterii. W referacie przedstawiono także wyniki podstawowych symulacji komputerowych baterii i superkondensatorów.

Dlaczego CO2 w układach klimatyzacji samochodowej?

Skrzyniowski, Andrzej, Skrzyniowska, Dorota
Article
2012
Układy klimatyzacji w pojazdach samochodowych to obecnie jeden z podstawowych elementów wyposażenia pojazdów samochodowych. Stosuje się je w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego wewnątrz pojazdu. W tak określonych warunkach człowiek może osiągnąć maksymalne intelektualne i manualne zdolności. Instalacje zapewniające korzystne parametry środowiska wewnętrznego muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z uwzględnieniem zasad poszanowania energii oraz z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. CO2 jest jednym z istotnych branych pod uwagę czynników naturalnych, jaki może zastąpić czynniki szkodliwe dla środowiska (np. R 134a).

Wybrane aspekty energetyczno-ekologicznego modelu cyklu życia pojazdu samochodowego

Mrozik, Małgorzata, Eliasz, Jacek
Article
2012
Artykuł odnosi się do aktualnej problematyki energetyczno-ekologicznej oceny cyklu życia pojazdów samochodowych. Charakter procesów wytwórczych oraz sposób eksploatacji pojazdów samochodowych powodują, że niezależnie od rodzaju systemu napędowego (klasyczny, elektryczny lub hybrydowy) oraz sprawności przetwarzania energii chemicznej paliwa lub innego nośnika energii w jednostce napędowej, niezwykle ważne okazują się nakłady energetyczne i obciążenia środowiskowe występujące we wszystkich fazach cyklu życia danego rodzaju pojazdu samochodowego. Na podstawie wyników uzyskanych w ramach realizowanych prac naukowo-badawczych w artykule przedstawiono wybrane aspekty energetyczno-ekologicznego modelowania cyklu życia pojazdów samochodowych na przykładzie fazy budowy dla wybranego przykładu samochodu osobowego.