Czasopismo Techniczne z. 9. Mechanika z. 4-M

Czasopismo Techniczne z. 9. Mechanika z. 4-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (26)


Wykorzystanie MES w analizie struktury nośnej platformy do przewozu uszkodzonego sprzętu transportem lotniczym

Motrycz, Grzegorz, Stryjek, Piotr, Leski, Andrzej, Kurdelski, Marcin
Article
2012
W artykule przedstawiono metodykę tworzenia modelu obliczeniowego platformy. Dokonano analizy sił działających na konstrukcję podczas pracy, określając metodą analityczną ich wartości. Opisano zastosowane uproszczenia modelu. Obliczenia wytrzymałościowe przeprowadzono z użyciem systemu MSC Patran. Wyznaczono stany wytężenia konstrukcji, ponieważ konstrukcja wykazywała w określonych miejscach niepokojące wartości naprężeń, dokonano jej przekonstruowania.

O zależności współczynnika oporu aerodynamicznego od prędkości jazdy

Maciejewski, Marek
Article
2012
Na wielkość sił oporu aerodynamicznego samochodu wpływają oddziaływania o charakterze konwekcyjnym, wynikające z rozkładu ciśnień wokół pojazdu, oraz dyfuzyjnym, związane z tarciem (lepkim) powietrza. Wielkość i wzajemne proporcje obu rodzaju sił zależą od prędkości opływu powietrza wokół pojazdu, a więc w przybliżeniu od prędkości jazdy samochodu. Siły wynikające z oddziaływań konwekcyjnych zależą od kwadratu prędkości ruchu, a te zwiazane z oddziaływaniami dyfuzyjnymi zależą liniowo od prędkości jazdy. Wyznaczając współczynnik oporu w oparciu o siłę oporu otrzymaną z badań tunelowych, popełniamy błąd, standardowo przyjmując kwadratową zależność od prędkości jazdy. W artykule kwestia ta jest badana z wykorzystaniem symulacji komputerowych, a stosowna zależność współczynnika oporu aerodynamicznego od prędkości jazdy zostaje zweryfikowana.

Nowoczesne rozwiązania techniczne akumulatorów stosowanych w miejskich autobusach elektrycznych jako forma zwiększenia zasięgu

Merkisz, Jerzy, Bajerlein, Maciej, Daszkiewicz, Paweł
Article
2012
Naukowcy z Instytut Silników Spalinowych i Transportu przeprowadzili badania dotyczące dostępnych rozwiązań wykorzystywanych przy projektowaniu i budowie autobusu w pełni elektrycznego. Analiza wymagała pozyskania wiedzy na temat właściwości użytkowych i funkcjonalnych poszczególnych elementów. Istniała także konieczność wykonania analizy założonych parametrów funkcjonalnych poszczególnych układów. Na podstawie porównań dokonano wyboru komponentów, które zostaną poddane badaniom funkcjonalnym. Weryfikacja taka pozwoliła na uzyskanie wiedzy na temat rzeczywistych parametrów komponentów wykorzystanych do budowy układu napędowego pojazdu. Jednym z najważniejszych etapów jest dobór akumulatorów energii, o których mowa w artykule.

81° skala ocen ecodrivera

Ubysz, Aleksander
Article
2012
Celem artykułu jest zaprezentowanie utylitarnych możliwości nowo opracowanej metody oceny energooszczędnego stylu jazdy kierującego dowolnym samochodem osobowym w rzeczywistych warunkach ruchu. Ostatecznie w 2005 r. dopracowana empirycznie 81-stopniowa skala współczynnika dynamiki jazdy KD na każdej trasie przejazdu pozwala na precyzyjną ocenę kierującego i wdrażanych przez niego udoskonaleń energooszczędnego sterowania prędkością samochodu.

Pneumatyczno-mechaniczny przetwornik energii. Charakterystyki dynamiczne i możliwości wykorzystania w pojazdach mechanicznych

Gumuła, Stanisław, Łągiewka, Przemysław
Article
2012
Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych pneumatyczno-mechanicznego przetwornika energii, który stwarza możliwość szybkiego przejmowania i przekształcania energii kinetycznej obiektów fizycznych w przypadku ich uderzenia o przeszkodę. Energia jest przekazywana do przetwornika poprzez pracę sił działających na pojazd lub jego elementy podczas zderzenia. Część przejmowanej przez przetwornik energii zamieniana jest za pośrednictwem tłoka na ciśnienie statyczne (praca sprężania) w cylindrze, część energii za pośrednictwem przekładni zębatej i sprzęgła jednokierunkowego zamieniania jest na energię ruchu obrotowego. W artykule pokazano schemat i zdjęcia przetwornika oraz wyniki badań przetwornika jako urządzenia zabezpieczającego obiekt fizyczny przed skutkami zderzenia z nieruchomą przeszkodą. Badania obejmowały przebieg sił uderzenia obiektu o przeszkodę za pośrednictwem przetwornika, przebieg przeciążenia, przebiegi drogi, prędkości i opóźnienia obiektu podczas tracenia prędkości.

Sprawność napędu w dwufazowym, rzeczywistym cyklu jezdnym pojazdu

Ubysz, Aleksander
Article
2012
W niniejszym artykule zaprezentowano interesujące wyniki badań i obliczeń sprawności napędu różnych pojazdów w dwufazowym cyklu jezdnym. Jest to kontynuacja symulacyjnych obliczeń dla pojazdu samochodowego, gdy jedna z faz jest napędową o maksymalnej sprawności ogólnej silnika napędowego przy wybranym przełożeniu skrzyni biegów, a druga – nienapędowa: wybiegu lub rewersyjna.

Experimental research of car acceleration characteristics

Bial, Dmitrij, Nagurnas, Saulius, Mitunevičius, Valentinas
Article
2012
This paper describes an experimental research of car acceleration characteristics with evaluation of influence of traction control systems (further TCS). The main purpose of these experiments was to examine values of longitudinal car acceleration characteristics on different road pavements with efficiency evaluation of different TCS the “XL Meter Pro Gamma” accelerometer was used for the experiments. As an important active TCS was used in the experiments, the obtained results enable evaluation of influence of car wheel slip on car acceleration characteristics as well as on car control when such slip happens on different road pavements (dry asphalt-concrete, snow-covered asphalt-concrete). Analysis of car acceleration characteristics enables to research the controllability of front drive cars – the level of ability to pass by an obstacle with acceleration. The obtained and analysed results can be useful to experts and professionals analyzing road accidents. These results enable to found acceleration characteristics in some realistic situations and evaluate, had the driver a technical possibility to avoid the road accident.

Wykorzystanie akcelerometru do wyznaczania mocy i siły napędowej na kołach

Brol, Sebastian, Mamala, Jarosław, Augustynowicz, Andrzej
Article
2012
Artykuł opisuje problemy występujące podczas wyznaczania mocy i siły napędowej na kołach samochodu podczas testu drogowego, w którym jako obciążenie wykorzystuje się bezwładność testowanego pojazdu. Zagadnienie przedstawiono w kontekście pomiaru bezpośredniego przyspieszenia z wykorzystaniem cyfrowego czujnika przyspieszenia zamontowanego na nadwoziu pojazdu. Omówiono wybrane procedury testowe oraz źródła ich niedokładności. Zwrócono uwagę na fakt, że sposób przeprowadzania testu rzutuje na przyjęty model, opisujący dynamikę ruchu pojazdu podczas pomiaru. To z kolei determinuje zarówno sposoby identyfikacji parametrów modelu, jak i przebieg następujących po tym obliczeń. Całość podsumowano i uzupełniono o zalecenia dotyczące przebiegu testu drogowego mające na celu minimalizację niepewności pomiarowej.

Ocena gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie

Rymarz, Joanna, Niewczas, Andrzej
Article
2012
Celem artykułu było porównanie gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie pojazdów marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Wykonano obliczenia gotowości technicznej w stosunku do czasu kalendarzowego oraz przebiegu, jaki dany pojazd wykonał w analizowanym okresie. Wykazano, że w praktyce eksploatacyjnej występują nieznaczne różnice w gotowości technicznej pomiędzy analizowanymi autobusami.

Estimation method for design decisions quality of automotive service station

Knyazkov, Alexey N., Kamoltceva, Alla V., Tkacheva, Nina A.
Article
2012
The continuous growth of the motorization level of the society, the dynamical changing of the vehicle and automotive service markets require the appropriate development of the transport and automotive service infrastructure. The drastic changes in the vehicle design produce new or additional requirements to the infrastructure intended for the maintenance, service, repair and parking of vehicles. In accordance with these requirements the existing structures are retrofitted and new ones are designed and built in line with the developed and approved design. Because of numbers of factors considered and requirements to the infrastructure design decisions have contradictory solution. So the search procedure of the decision solutions consists of several steps: formulation of the variants set, search and choice the preferable variant among the variants set. But the search is limited by time consumption and computers capacities so the chosen variant is not always the optimal or rational one. The search procedure has become more complicated by parameters and requirements expressed qualitatively. The estimation method for the design decisions quality allows to reduce the area search thus to scan considerably larger numbers of variants and to find the best solution. In this paper the multi-attribute method that allows estimating the design decisions quality of the automotive service station layout among the set of variants developed previously is considered.