Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 4-A2

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 4-A2

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (101)


Trwanie i przemijanie „Domu Śpiocha”

Żuk, Paweł
Article
2011
Artykuł opisuje skomplikowane dzieje zaprojektowanego przez Charlesa Deatona domu, znanego głównie z filmu Woody’ego Allena „Śpioch”. Architektura nie musi być użyteczna, by trwać…

Selekcja naturalna architektury

Żarnowiecka, Jadwiga C.
Article
2011
Architektura współistnieje ze środowiskiem naturalnym, jest jego nieożywionym składnikiem, dzięki któremu człowiek może prowadzić swoje ucywilizowane życie. Trwanie i przemijanie dotyczy zarówno świata ożywionego, jak i nieożywionego. Zatem definicje dotyczące świata przyrody stosować można również do świata architektury. Problem trwania i przemijania architektury pokazany został na przykładach architektury Białegostoku.

Przemijanie rzeczy – krótki tekst o nieśmiertelności

Zawisza, Rafał
Article
2011
Problem trwania architektonicznych form jest rozważany na gruncie semiologicznym. Nieśmiertelność tych form wydaje się być możliwa do opisania (lub wyjaśnienia) jako efekt nieustannego mnożenia konotacji symbolicznych.

Przemijanie architektury przemysłowej w kontekście zmian cywilizacyjnych

Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Article
2011
Obiekty przemysłowe oraz budowle inżynierskie na skutek zmian cywilizacyjnych stają się elementami przeszłości. Zdegradowane, zaniedbane obiekty zostają wyburzone robiąc miejsce dla innego obiektu lub zespołu obiektów. Jednakże mogą także być przekształcone zyskując nową funkcję, często stając się na nową wartością w teraźniejszości.

Od szopy na samoloty do terminalu w Airportcity

Wróbel, Piotr
Article
2011
Lotniska narodziły się zaledwie sto lat temu. Od tamtego czasu przebiega proces ewolucji żywego organizmu; pierwotna, bezkształtna materia budowlana zmierza do formy zdefiniowanej. Na lotniskach przemijanie architektury widać szczególnie wyraźnie. Terminale muszą pospiesznie adaptować się do postępu w technice i wymogów ekonomii. Nowe modele samolotów, technologie przemieszczania pasażerów i bagażu, rosnące wymagania w zakresie kontroli bezpieczeństwa wmuszają nieustanne zmiany.

Blokowiska – (nie)wdzięczna spuścizna

Wojtkun, Grzegorz
Article
2011
W niniejszym artykule autor starał się postawić pytania otwierające dyskusję na temat trwania i przemijania blokowisk. Mimo upływu ponad dwudziestu lat od chwili upadku komunizmu wywierają one znaczący wpływ na krajobraz polskich miast i świadomość społeczną. Nierzadko pod względem krajobrazowym i urbanistycznym, położenia względem obszarów śródmiejskich oraz obsługi bytowej przedstawiają wysokie walory.

Obiekty sportowe – zmienność wymagań a ich ponadczasowość

Wojtas Harań, Anna
Article
2011
Istnieją sposoby, aby obiekty budowlane fascynowały nas nadal, pomimo upływu czasu. Przykłady realizacji obiektów sportowych dowodzą, że wartość emocjonalna, techniczna, a w szczególności doskonałość architektury mogą zapewnić jej ponadczasowość.

Trwałość i trwanie architektury

Włodarczyk, Marcin
Article
2011
Można zastanawiać się czy obecne w Polsce przyzwolenie na nietrwałość w architekturze to rezultat stadium przejściowego. Z pewnością jedną z przyczyn takiego społecznego podejścia do budowli i przestrzeni publicznej jest brak edukacji architektonicznej społeczeństwa we wszystkich momentach życia. Dobra kontynuacja pozwala na trwanie architektury tworzonej przez twórców nie tylko dla współczesnych, ale i dla następców.

Tożsamość architektury w czasie

Włodarczyk, Małgorzata
Article
2011
Pojęcie tożsamości w odniesieniu do architektury ma wiele znaczeń… Składniki dziedzictwa są nośnikami wartości zmieniających się w czasie. Zrównoważony rozwój i dobra kontynuacja pozwalają na trwanie obiektów jako świadectwa czasu i tożsamości kulturowej. Kolejne pokolenia powracają do minionej estetyki, ale w zaktualizowanym do współczesności języku. Architektura zachowuje swoją tożsamość i trwa w czasie, w sposób widzialny lub jako zapis wspomnieniowo-historyczny.

Podwójne życie architektury

Wlazło, Karolina
Article
2011
Przyglądając się architekturze w skali urbanistycznej, doświadczamy procesu jej ewolucji. W skali architektonicznej żywot obiektów wydaje się zaś być skończony. Przemijanie architektury to jednak nie tylko proces ciągły, możemy dopatrzeć się w nim cykliczności. Światło i powietrze pomiędzy bryłami są tłem, dzięki którym architektura codziennie się odradza i umiera. Wspierając się na oświetleniu sztucznym, współcześnie architektura przestaje jednak biernie poddawać się cyklicznemu przemijaniu. Pokazuje swoje drugie oblicze.