Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (25)


Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w reakcjach utleniania difenylometanu w układach wodoronadtlenek tert-butylu – chlorki metali bloku d

Dworakowska, Sylwia, Pisarek, Urszula, Bednarz, Szczepan, Bogdał, Dariusz
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących utleniania difenylometanu za pomocą wodoronadtlenku tert-butylu (TBHP), zarówno w warunkach konwencjonalnych, jak też pod wpływem promieniowania mikrofalowego. Testowanymi katalizatorami były chlorki metali przejściowych bloku d: FeCl3·6H2O, CoCl2·6H2O, NiCl2·6H2O, CrCl3·6H2O, CuCl2·2H2O, ZnCl2 oraz jod. Z przebadanych katalizatorów najlepszą aktywność katalityczną wykazywały FeCl3·6H2O, CoCl2·6H2O, NiCl2·6H2O oraz CrCl3·6H2O.

Polimerowe opatrunki hydrożelowe dla zastosowań biomedycznych

Bialik-Wąs, Katarzyna, Pielichowski, Krzysztof
Article
2011
W artykule przedstawiono metody otrzymywania, rodzaje oraz zastosowanie opatrunków aktywnych, w szczególności nowoczesnych opatrunków hydrożelowych. Tego typu opatrunki są stosowane głównie w leczeniu ran silnie i średnio sączących, w zaopatrywaniu ran trudno gojących (odleżyny, owrzodzenia żylne, zgorzel cukrzycowa) oraz w przypadku oparzeń i ran pooperacyjnych. Opatrunki hydrożelowe stanowią najnowocześniejszą generację materiałów opatrunkowych, które dzięki budowie i właściwościom znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnych aplikacjach biomedycznych.

Dehalogenation of hexabromocyclododecane – a commonly used flame retardant

Baron, Liliana, Kozłowska, Anna, Kurek, Stefan S.
Article
2011
Hexabromocyclododecane, a commonly used flame retardant and possible persistent pollutant undergoes reductive debromination at very cathodic potentials in the absence of a catalyst. The process starts at much less cathodic potentials but is extremely slow. Cobalt tetraphenylporphyrin catalyses very efficiently the process at potentials shifted by 1.2 V and at much higher rates. 1,2-dibromocyclododecane was also debrominated electrochemically, but showed higher energy barrier than observed for HBCD.

Możliwości zastosowania nanozwiązków srebra do dezynfekcji aparatów wylęgowych

Banach, Marcin, Tymczyna, Leszek, Chmielowiec-Korzeniowska, Anna, Makara, Agnieszka, Pulit, Jolanta, Staroń, Paweł
Article
2011
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania preparatów nanosrebra jako środków dezynfekujących w technologii inkubacji zarodków kurzych i hodowli drobiu.

Krew i produkty pochodne

Banach, Marcin, Makara, Agnieszka
Article
2011
Omówiono zagadnienia związane z podażą krwi na polskim rynku i możliwości jej wykorzystania, zastosowania plazmy i hemoglobiny wytwarzanych z krwi.