Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (25)


Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Woynarowska, Amelia, Żukowski, Witold
Article
2011
W artykule przedstawiono problematykę gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w Unii Europejskiej i w Polsce. Omówiono regulacje prawne oraz zmiany w zagospodarowaniu tego typu odpadów od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono również metodę termicznego przekształcania odpadów.

Oczyszczane oleje posmażalnicze jako surowiec dla EMKT

Skrzyńska, Elżbieta, Kmieć, Katarzyna, Stankiewicz, Ryszard
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością użycia olejów posmażalniczych, głównie rzepakowych, jako surowców tłuszczowych do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (EMKT). Przeanalizowano wiele właściwości fizykochemicznych tłuszczy otrzymanych z kilku placówek gastronomicznych, oraz olejów rzepakowych pozostałych po smażeniu pączków, kotletów, ryb oraz frytek. Analogiczne badania wykonano również dla świeżego oleju rzepakowego, oraz tłuszczy po procesie oczyszczania. Ocenę przydatności surowców do produkcji biodiesla przeprowadzono w oparciu o właściwości otrzymanych po reakcji metanolizy estrów metylowych.

Możliwości zastosowania nanozwiązków srebra do dezynfekcji aparatów wylęgowych

Banach, Marcin, Tymczyna, Leszek, Chmielowiec-Korzeniowska, Anna, Makara, Agnieszka, Pulit, Jolanta, Staroń, Paweł
Article
2011
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania preparatów nanosrebra jako środków dezynfekujących w technologii inkubacji zarodków kurzych i hodowli drobiu.

Zastosowanie przybliżonych równań nieustalonego przenoszenia ciepła dla ciał o różnych kształtach

Gwadera, Monika, Kupiec, Krzysztof, Komorowicz, Tadeusz
Article
2011
Zaprezentowano przybliżone równanie kinetyki nieustalonego przenoszenia ciepła (lub masy), mające postać równania różniczkowego zwyczajnego. Proponowana zależność może być stosowana dla ciał o kształcie płyty, cylindra lub kuli. Równanie przetestowano numerycznie dla przypadku chłodzenia radiacyjnego, otrzymując dobrą zgodność z wynikami modelu ścisłego.

Termodynamiczne aspekty [2+3] cykloaddycji 1-R-1-nitroetenów do Z-C,N-difenylonitronu w świetle obliczeń B3LYP/6-31G

Mikulska, Maria, Polewski, Daniel, Barański, Andrzej
Article
2011
Przeprowadzono termodynamiczną analizę reakcji [2+3] cykloaddycji 1-R-1-nitroetenów do Z-C,N-difenylonitronu. Określono wpływ podstawnika w cząsteczce nitroalkenu, temperatury oraz polarności rozpuszczalnika na równowagę termodynamiczną w obrębie poszczególnych ścieżek reakcji.