Czasopismo Techniczne z. 3. Mechanika z. 1-M

Czasopismo Techniczne z. 3. Mechanika z. 1-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (72)


Energia dyssypacji w kompozytach polimerowych

Mazurkiewicz, Stanisław, Porębska, Renata
Article
2009

Badania reologiczne poliolefin

Zieliński, Janusz, Makomaski, Grzegorz, Ciesińska, Wiesława, Liszyńska, Barbara
Article
2009
Modelowanie MES przepływu stopionych polimerów w procesie wytłaczania

Wilczyński, Krzysztof, Lewandowski, Adrian, Wilczyński, Krzysztof J.
Article
2009