Czasopismo Techniczne z. 20. Środowisko z. 3-Ś

Czasopismo Techniczne z. 20. Środowisko z. 3-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (18)


A geometrically nonlinear model of scalar damage coupled to plasticity

Żebro, Tomasz, Kowalczyk-Gajewska, Katarzyna, Pamin, Jerzy
Article
2008
The paper presents a coupled damage-plasticity model at large strain, based on the multiplicative split of the deformation gradient into elastic and plastic parts and incorporating plasticity-induced isotropic damage. Attention is focused on an efficient implementation in the FEAP finite element package. Numerical simulations of two benchmarks are performed and possibilities of gradient enhancement are considered.

Analiza numeryczna zarysowania w dojrzewającym betonie ściany zbiornika żelbetowego

Zych, Mariusz
Article
2008
In the paper it was presented FEM model to an analysis of the crack width development in the walls of RC tanks, which appeared as a result of thermal stresses during hardening period of concrete. It was presented an example of the rectangular RC tank wall which was realized during the extension of the sewage treatment plant. The influence of the heat of the hydration and ambient temperature of the air on the development of the temperature are included in the proposed model. Viscoelastic material with cracking was used in the calculation.

Lokalizacja punktów kontrolnych na ścianie odpowietrznej zapory betonowej na podstawie modelowanych gradientów przyrostów przemieszczeń

Zaczek-Peplinska, Janina, Popielski, Paweł
Article
2008
In view of the knowledge of survey data which describe the behaviour of a dam's construction before the control network was modernised, models calibrated with the use of the backward analysis methods and calculated with the use of the Finite Element Method (FEM) may be used to point new locations of targets or to verify the design of the control network. The paper discusse methods of locating controlled points on downstream face of a concrete dam, basing on the results of the FEM analysis. The method of comparing various modelled conditions of structures are discussed and illustrated, such as: normal and simulated emergency conditions and the method of analysing gradients of increase displacements of structures, resulting from changing external forces – in the case of a water dam – changes of the upper water mirror level.

Charakterystyka parametrów dynamicznych gruntu

Wrana, Bogumił
Article
2008
W artykule przedstawiono zagadnienia doboru parametrów dynamicznych gruntu, które przyjmowane są w obliczeniach komputerowych. Rozważane są dwa główne parametry: moduł odkształcenia postaciowego gruntu G oraz parametr tłumienia D przy obciążeniach cyklicznych (harmonicznie zmiennych).

Simulation of fracture in RC slab–column connection strengthened against punching shear

Wosatko, Adam, Pamin, Jerzy, Polak, Maria Anna, Putanowicz, Roman, Winnicki, Andrzej
Article
2008
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej żelbetowego połączenia płyta słup wzmacnianego na przebicie. Zastosowano dwa opisy betonu: gradientowy model izotropowej sprężysto-plastyczności sprzężonej z uszkodzeniem imodel rozmazanych rys o stałym kierunku. Sprężysto-plastyczne zbrojenie zamodelowano bez poślizgu. Wyniki zostały szeroko omówione dla obu modeli.

Zdalne monitorowanie zmian wewnętrznej wilgotności konstrukcji

Witakowski, Piotr
Article
2008
The paper presents a system for remote measurements of humidity inside building structures. The system is a part of more general system for total quality management in civil engineering. The apparatus used in the system has been described and method of its installation in structures. The first laboratory tests and tests made in situ are presented.

Elementy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem obiektów przeciwpowodziowych

Twaróg, Bernard
Article
2008
Correct understanding of phenomena initializing catastrophes is fundamental for increasing safety of water storage constructions and dikes. These phenomena affect considerably the scale of danger being a consequence of such constructions break. American, English, French and German experiences and investigations carried out by FEMA, Wallingford, Cemagref, University of the Federal Armed Forces Munich, etc show various ways of assessment of danger generated by water constructions breakage but they always prove that complete elimination of danger caused by a dam or dike damage is impossible. The paper presents some resent ideas of risk management for a flood protection infrastructure.

Parametric effectiveness assesment of jet grouting cutoff walls in rehabilitated flood-protective dikes

Ziobroń, Paweł, Podleś, Krzysztof, Szarliński, Jan, Truty, Andrzej
Article
2008
In the paper a problem of effectiveness of jet grouting cutoff walls with respect to the reduction of volume/amount of water seeping through the body and the ground of the reconstructed/renovated flood protective dikes has been considered and analyzed. A parametric study for one cross section of the Vistula river dike in the Kaniów village has been made.

Sztywność gruntów w zakresie małych odkształceń. Aspekty modelowania numerycznego

Truty, Andrzej
Article
2008
W artykule omówiono problematykę analizy stanów granicznych użytkowalności w zagadnieniach interakcji konstrukcji budowalnych z podłożem ze szczególnym uwzględnieniem silnych zmian sztywności gruntów w zakresie małych odkształceń tj. rzędu 10-6 ÷ 10-3. Szczegółowo przedstawiono sformułowanie teoretyczne modelu konstytutywnego "Hardening Soil-small" w jego wersji referencyjnej opublikowanej w pracy Benza [3], dokonane modyfikacje, oraz szczegóły jego implementacji, wykonanej przez autora, w programie MES Z_Soil.PC v2009.

Problem obciążenia i odciążenia w mechanice gruntów

Sawicki, Andrzej, Świdziński, Waldemar
Article
2008
Fundamental problem of the mechanics of materials, particularly soil mechanics, related to the definition of loading and unloading is discussed. Some paradoxes resulting from plasticity theory are shown. Alternative description of soil deformations in terms of empirical relations between strain and stress increments with original loading and unloading criterion is proposed. New proposal was verified on empirical data obtained in geomechanical laboratory of IBW PAN.