Fragmenty książek

Type: Collection of book fragments
Title

Collection items (83)


Schierke - ein Platz am Rande

Kowalski, Przemysław
Fragment of a book
2013

The dynamics of the urban population: public space in the city: modern transformations

Gyurkovich, Jacek
Fragment of a book
2016
The article presents the issue of changes in the population of selected Polish cities against the background of global demographic and urbanisation-related phenomena over the period of the last 55 years and in the perspective of forecasts until the mid-21st century, as well as the meaning of the effect of the disurbanisation processes observed today on the strategy of the spatial and functional organisation of cities. There occurs the need to think about cities as a network within the scheme of metropolitan syThe article presents the issue of changes in the population of selected Polish cities against the background of global demographic and urbanisation-related phenomena over the period of the last 55 years and in the perspective of forecasts until the mid-21st century, as well as the meaning of the effect of the disurbanisation processes observed today on the strategy of the spatial and stems – with a polycentric structure, where the main link – a hub city - cooperates with a grid of smaller towns, independent territorially, but cooperating with each other and the hub city itself. This strategy can limit the territorial expansion of cities and have its effect on the development of the urban subregion. Operations fostering the process of strengthening of the hub city and preventing the ‘escape’ of residents from cities are presented by means of a discussion of an example of a project of transformation of degraded areas, connected with the concept of sustainable development of the city.

Concept of vaporized urea dosing in selective catalytic reduction

Sala, Rafal, Bielaczyc, Piotr, Brzezanski, Marek
Fragment of a book
2017
This work tried to identify the influence of dosing vaporized urea solution in a selective catalytic reduction (SCR) system. In the SCR method, optimising the urea evaporation and mixing properties can significantly improve the NOx conversion efficiency in the catalyst. It can also exert a positive effect on the uniformity of NH3 concentration distribution across the catalyst face. The concept of an electrically evaporated urea-dosing system was investigated and it was found that urea pre-heating prior to introduction into the exhaust gas is favourable for enhancing NOx removal under steady-state and transient engine operation. In the urea evaporating system the heating chamber was of a cylindrical tube shape and the urea vapour was introduced into the exhaust by means of a Venturi orifice. The concept urea dosing was only a custom-made solution, but proved to be superior to the regular dosing system operating in the liquid phase.


Wstęp

Bojanowski, Krzysztof
Fragment of a book
1998

Wprowadzenie

Bojanowski, Krzysztof
Fragment of a book
1998

Analiza struktury własnościowej

Bojanowski, Krzysztof
Fragment of a book
1998

Brama Sandomierska

Charciarek, Marcin, Seruga, Wacław, Ligas, Stanisław
Fragment of a book
2001


Wentylacja i klimatyzacja

Maczek, Kazimierz, Schnotale, Jacek, Skrzyniowska, Dorota, Sikorska-Bączek, Renata
Fragment of a book
2004
Publikacja ta jest przede wszystkim podręcznikiem akademickim obejmującym program wykładów z tego przedmiotu zawierającym również wiele praktycznych uwag. Zawarty materiał obejmuje podstawy wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa oraz wymagania bezpieczeństwa przy doborze urządzeń dla instalacji klimatyzacyjnych. W podręczniku szczegółowo potraktowano procesy na wykresie h-x, co jest istotne dla zrozumienia istoty klimatyzacji i przemian zachodzących podczas uzdatniania powietrza. Publikacja zawiera również przykłady rozwiązań z zakresu klimatyzacji wraz z załączonymi wykresami powietrza wilgotnego h-x, na których przedstawiono graficzne rozwiązania problemów uzdatniania powietrza. Część publikacji poświęcono słownictwu technicznemu techniki chłodniczej wykorzystywanej w obniżaniu lub podwyższaniu temperatury płynów. Z uwagi na sposób prezentacji przedmiotu z licznymi wskazówkami praktycznymi opisywana publikacja spełnia rolę podręcznika dla studentów pragnących poznać podstawy chłodnictwa i klimatyzacji jak i również może być pomocna inżynierom zajmującym się problemami wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.