Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 5-A2

Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 5-A2

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (131)


Muzeum Lotnictwa Polskiego. Beton oswojony przez detal

Żuk, Paweł
Article
2012
Współczesna architektura potrafi być ekstremalnie surowa i trudna w odbiorze dla zwykłych ludzi. Detal architektoniczny, w swojej dawno zapomnianej funkcji ornamentu, to nie zbrodnia. Projekt Muzeum Lotnictwa Polskiego pokazuje, że detal to przyprawa pozwalająca łatwiej przyswoić architekturę.

Architektoniczny detal i tożsamość

Żarnowiecka, Jadwiga C.
Article
2012
Architektoniczny detal jest dla architektury czymś immanentnym. Architektura bez detalu nie istnieje, jest on jej dany z natury. Z pomocą architektonicznego detalu można wyrazić tożsamość miejsca - czasu - człowieka - grupy społecznej. W publikacji przywołany został przykład stylu zakopiańskiego. Powstały na przełomie XIX i XX wieku posłużył do poszukiwania i budowania tożsamości narodu polskiego.

Osłony przeciwsłoneczne - element stricte funkcjonalny czy ozdobny nowoczesny detal?

Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Article
2012
Osłony przeciwsłoneczne będące elementem użytecznym, przybierają różne formy w zależności od warunków lokalizacjach, kierunków świata, nasłonecznienia. Współcześnie, dzięki możliwościom konstrukcyjnym, materiałowym, różnorodności form, sposobu montażu mogą wzbogacać elewację, stając się elementem składowym lub determinującym dzieło architektoniczne.

Detal architektoniczny i jego losy w powojennej Polsce na przykładzie wiejskiego dworku szlacheckiego w Radochowie i „Zamku na Skale” w Trzebieszowicach

Zaręba, Anna
Article
2012
Przedmiotem artykułu jest prezentacja dwóch przykładów architektury rezydencjonalnej - zespołu dworskiego w Radochowie i „Zamku na Skale” w Trzebieszowicach. W skład kompleksu zabudowań dworskich w Radochowie, zlokalizowanego w południowej części województwa dolnośląskiego, wchodzą: pałac, budynki dawnej kuchni, piekarni oraz stajni i wozowni. Większość zabudowań gospodarczych, znajdujących się obecnie w stanie ruiny, powstała w pierwszej połowie XVII wieku. „Zamek na Skale” w Trzebieszowicach budowany był w latach 1550-1625, przebudowywany w duchu barokowym w XVIII wieku, a następnie w XIX i XX. W latach 2004-2006 miał miejsce całkowity remont budynku. Obok wielu prac wykonanych we wnętrzu budynku odnowiono elewacji i zadbano o lepsze wyeksponowanie detalu architektonicznego.

Uwagi o „detalu lotniczym” w architekturze

Wróbel, Piotr
Article
2012
Samolot jako racjonalna maszyna i samolot jako środek transportu domagający się nowej architektury inspiruje architektów i inżynierów poszukujących nowych form i zasad konstruowania całości z części-detali. Sant'Elia, Le Corbusier, Peter Rice czy Jan Kaplicky należą do tych, w których twórczości wyraźnie widoczne są różnego rodzaju związki i zainteresowanie techniką lotniczą.

Estetyczna perfekcja detalu

Wrana, Jan
Article
2012
Detal - to szczegół, zdobienie, ornament - konieczna, integralna część budowli, silnie wpleciona w struktury architektoniczne. Współcześnie zmieniło się pojmowanie detalu - niegdyś utożsamiany z bogactwem ornamentu, dekoracją, zdobieniem, dziś za detal uznaje się precyzyjny styk materiałów, dokładność wykończenia, walor jakości. Detal to pieczołowitość i precyzja wykonania zamiast jego złożoności i obfitości. Czy estetyka wykonania została nowym detalem..?

Detal jako forma architektury na przykładzie Cooper Union i Muzeum Nelsona Atkinsona

Wojtkiewicz, Sławomir
Article
2012
Detal w architekturze służy poszukiwaniu, odkrywaniu i definiowaniu kształtu współczesnej budowli. Geometria i kompozycja, konstrukcja i materiał, faktura i kolor - każdy z wymienionych elementów, jako detal współtworzy charakter architektury, buduje jego kształt, tworzy formę, definiuje przestrzeń. Idea architektoniczna wskazując zasadę kompozycji określa stosowną relację pomiędzy całością, a częścią. Detal z racji swojej geometrii, konstrukcji, zastosowanego materiału staje się istotną częścią całości. W jakim stopniu możliwe jest wskazanie relacji pomiędzy charakterem detalu i kształtem architektury, w którym miejscu zaznacza się granica detalu w formie architektonicznej, a w którym sensualność architektury jest w całości detalem? Owo pytanie kieruje uwagę na rolę detalu w identyfikacji formy architektonicznej.

Prostota i zdobnictwo. Skrajności architektonicznego wyrazu

Wojtas-Harań, Anna
Article
2012
Detal kojarzony jest powszechnie z tradycją. Może jednak zaskakiwać nowoczesnością. Obecnie istnieje dowolność w jego doborze. Widoczna jest tendencja do przedstawiania go w formie przejaskrawionej. Ornament, o przesadnych kształtach, skali i dawce, budzi ekspresję zarówno w dziełach prostych i skromnych tak jak zdobnych i urozmaiconych.

Detal i narracja we współczesnej architekturze sakralnej

Wierzbicka, Anna Maria
Article
2012
Architektura, jako sztuka kształtowania przestrzeni, nie istnieje bez detalu. Detal w architekturze sakralnej pełni szczególną rolę narratora. W referacie zostanie przeanalizowany kościół pw. Świętego Ducha w Tychach autorstwa arch. Stanisława Niemczyka w którym detal architektoniczny i elementy wyposażenia wnętrz zaprojektowane są jako spójna całość. Dbałość o detal w architekturze sakralnej oprócz walorów estetycznych niesie za sobą dodatkową wartość symboliczną i narracyjną.

Perforacja jako współczesny detal architektoniczny - na przykładzie twórczości Stevena Holla

Wąsowicz, Magdalena
Article
2012
Artykuł wskazuje powiązanie między doświadczaniem architektury a filozofią projektowania w kontekście architektury współczesnej. Na tym tle opisane zostaje zastosowanie perforacji w rozwiązaniach detalicznych projektów Stevena Holla. Architekt operuje światłem naturalnym jako tworzywem architektonicznym, a materię traktuje jako narzędzie służące do pokazywania zjawisk z nim związanych.