Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (25)Wydajna metoda syntezy cyklezonidu

Majka, Zbigniew, Kowalski, Piotr
Article
2011

Magnez jako modyfikator właściwości fizykochemicznych hydroksyapatytu

Sobczak-Kupiec, Agnieszka, Wzorek, Zbigniew, Jodańska, Bernadetta, Malina, Dagmara
Article
2011Technologie otrzymywania kwasu fosforowego (V)

Podraza, Zuzanna, Krupa-Żuczek, Kinga, Wzorek, Zbigniew
Article
2011


Krew i produkty pochodne

Banach, Marcin, Makara, Agnieszka
Article
2011