Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (25)Wydajna metoda syntezy cyklezonidu

Majka, Zbigniew, Kowalski, Piotr
Article
2011


Magnez jako modyfikator właściwości fizykochemicznych hydroksyapatytu

Sobczak-Kupiec, Agnieszka, Wzorek, Zbigniew, Jodańska, Bernadetta, Malina, Dagmara
Article
2011
Możliwości zastosowania nanozwiązków srebra do dezynfekcji aparatów wylęgowych

Banach, Marcin, Tymczyna, Leszek, Chmielowiec-Korzeniowska, Anna, Makara, Agnieszka, Pulit, Jolanta, Staroń, Paweł
Article
2011