Czasopismo Techniczne z. 18. Architektura z. 8-A

Czasopismo Techniczne z. 18. Architektura z. 8-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (40)


Współczesny fibrobeton – możliwość kształtowania elementów konstrukcyjnych i form architektonicznych

Zych, Teresa
Article
2010
W niniejszym artykule przedstawiono współcześnie stosowane włókna jako uzbrojenie rozproszone betonów cementowych. Wyszczególniono włókna, które zabezpieczają tworzywa cementowe przed zarysowaniem skurczowym oraz włókna do betonów konstrukcyjnych, które również poprawiają właściwości wytrzymałościowe. Pokazano szerokie możliwości zastosowania kompozytów włóknistych jako materiałów konstrukcyjnych (w budownictwie przemysłowym, do wykonywania nawierzchni drogowych, obudów tuneli, itd.) oraz materiałów architektonicznych (do wykonywania elementów „małej architektury”, płyt elewacyjnych oraz do rekonstrukcji uszkodzonych fragmentów budowli zabytkowych).

Współczesne technologie budowlane jako uzupełnienie tradycyjnych podlaskich konstrukcji drewnoglinianych – refleksje krytyczne

Szewczyk, Jarosław
Article
2010
W artykule streszczono badania nad tradycyjnymi, alternatywnymi konstrukcjami na Podlasiu: budownictwem z polan i gliny (tzw. drewnoglina albo stackwall) oraz ze słomy i gliny (konstrukcja strychulcowa), w zakresie modernizacji obiektów wzniesionych w tych konstrukcjach, z zastosowaniem współczesnych materiałów i technologii. Dyskusji poddano możliwości i przeszkody stosowania współczesnych technologii budowlanych w obiektach wykonanych według dawnych technik oraz status starych metod budowlanych, które zostały zapomniane, ale są odtwarzane i dostosowywane do współczesnych potrzeb, paradoksalnie uzyskując opinię nowatorskich.

Problemy architektury i integracji technologii w budynku Narodowego. Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku – Górkach Zachodnich

Rzepecki, Grzegorz
Article
2010
Projektowane obiekty Żeglarskiego Ośrodka miały stanowić ważne architektonicznie rozwiązania przestrzenne z zastosowaniem współczesnych technologii budowlanych. Ukształtowanie formy i powiązania funkcjonalne są wynikiem twórczego nawiązania do tradycji architektury marynistycznej, a zastosowane elementy techniki budowlanej umożliwiają realizację i eksploatację Centrum Żeglarstwa na najwyższym poziomie użytkowym w kraju, łącznie z ekologicznym ogrzewaniem pompą cieplną i systemem solarów. Urozmaicenie bryły budynku głównego centrum jest wynikiem integracji kompozycji architektonicznej i zastosowanych rozwiązań technologii.

Materiały budowlane we współczesnych przestrzeniach publicznych

Pluta, Katarzyna
Article
2010
Obecnie możliwości rewaloryzacji przestrzeni publicznych oraz tworzenia nowych przestrzeni znacznie się zwiększyły. Współczesny rynek materiałów budowlanych daje nieograniczoną paletę barw materiałów i najrozmaitsze możliwości faktur. Główne typy używanych materiałów to: różne typy kamienia, cegła, beton, szkło, stal, aluminium, drewno, asfalt, guma, kompozyty, tworzywa sztuczne. Z materiałów tych wykonuje się zarówno posadzki, jak i poszczególne detale urbanistyczne. Interesujące przykłady stosowania materiałów budowlanych w przestrzeniach publicznych miast europejskich (prezentowane w artykule) powinny być inspiracją dla polskich rozwiązań. Nie należy jednakże zapominać o potrzebie promocji lokalnych materiałów w celu kształtowania tożsamości kulturowej regionu.

Podstawowe błędy projektowe oraz wykonawcze kamiennych okładzin elewacyjnych

Mika, Paweł
Article
2010
Nie bez powodu okładzina kamienna jest jednym z najchętniej stosowanych rodzajów wykończenia elewacji. Znakomicie spełnia dwie podstawowe funkcje – chroni budynek przed wpływem czynników zewnętrznych, zabezpieczając klimat wnętrza, i jednocześnie – ze względu na znakomite walory estetyczne – zdobi go. Jednak, aby tak się działo, elewacja musi być wykonana zgodnie z pewnymi podstawowymi zasadami, które nie tylko pozwolą uniknąć szybkiej deterioracji, ale również umożliwią, na skutek starzenia się materiału, pokrycie patyną, która dodaje architekturze swoistego piękna i uroku charakterystycznego dla obiektów zabytkowych. Ponadto, jako powłoka o właściwie dobranych parametrach, pozwoli na oszczędzanie energii, będąc integralną częścią tzw. inteligentnego budynku, reagującego na zmienne warunki klimatyczne. Wciąż pojawiają się doskonalsze rozwiązania budowlane, korzystnie wpływające na wygląd elewacji, jej parametry konstrukcyjne oraz izolacyjne. Jednak nawet najlepsza technologia nie zagwarantuje odpowiedniej odporności na czynniki zewnętrzne, jeśli fasada zostanie niewłaściwie zaprojektowana lub wykonana.

Współczesne rozwiązania materiałowe form kapliczek w krajobrazie wsi i miasta

Mełges, Hubert
Article
2010
„Nie ma architektury małej i wielkiej, jest tylko architektura dobra lub zła...” – mawiał profesor Włodzimierz Gruszczyński – propagator wprowadzania tematu formy kapliczki do programu projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Kapliczka – miejsce: sacrum, tradycji i historii, jest specyficzną enklawą wyciszenia, zadumy i spokoju. Archetyp formy kapliczki kwalifikowany jest jako fenomen przykładu małej architektury krajobrazu wiejskiego i zespołów zabudowy miejskiej, a nawet obszarów wodnych. Współczesne możliwości technologiczne i materiałowe mają wpływ na nowoczesne rozwiązania, jak również nowatorskie pomysły projektowe i realizacyjne archetypu kapliczki, nadając jej całkowicie nowy wymiar formalny i estetyczny.

Mankamenty domów z bali w kontekście współczesnych technologii i wymagań użytkowych

Marcinkowski, Robert
Article
2010
Popularność domów z bali stwarza nową grupę problemów projektantom, nie do końca świadomym mechanicznych i fizykalnych aspektów tej tradycyjnej technologii. Współczesne wymagania użytkowe w zakresie mikroklimatu i temperatur wewnętrznych skutkują zmianami wymiarów drewnianej konstrukcji. Zmiany te są szczególnie widoczne w konstrukcji zrębowej o poziomym układzie belek.

Cokół – ważny element budynku

Kurek, Jan, Bartos, Maciej
Article
2010
Artykuł prezentuje znaczenie właściwego konstruowania – projektowania i wykonania – „styku” budynku (elewacji i jej wykończenia) z gruntem lub nawierzchnią (np. chodnika). Analiza wybranych (głównie z terenu Krakowa) realizacji, powstałych na przestrzeni blisko 100 lat, dowodzi, że większość cokołów budynków szybko ulega destrukcji pod wpływem mrozu i wilgoci. Część rozwiązań jednak zaskakująco dobrze sprawdziła się w praktyce – zwłaszcza okładziny ceramiczne, kamienne (niektóre rodzaje) czy tzw. tynki szlachetne. Nie zawsze więc konieczne jest stosowanie materiałów budowlanych i wykończeniowych nowej generacji – droższych i wymagających specjalnych rozwiązań w ich montażu.

Technologie i elementy budowlane zastosowane w projekcie parku miejskiego w Staszowie (wybór)

Krupa, Michał
Article
2010
W artykule przedstawiono technologie i elementy budowlane, jakie zastosowano w projekcie parku miejskiego w Staszowie. Projekt dotyczył opracowania projektu zagospodarowania około 20 ha terenów zielonych pomiędzy os Wschód, a os. Ogrody. Celem projektu było stworzenie na przedmiotowym terenie przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców przy użyciu możliwie nowoczesnych i atrakcyjnych rozwiązań technologicznych i budowlanych w aspekcie projektu krajobrazowego.

Materiał – technologia a forma współczesnych domów jednorodzinnych. Domy Allessandro Bullettiego

Gała-Walczowska, Monika
Article
2010
Tematyka VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej IPB WA PK pozwala na refleksje dotyczącą relacji pomiędzy materiałem – technologią a formą architektoniczną współczesnych domów jednorodzinnych. Wpływ zastosowanego materiału na odbiór formy architektonicznej przeanalizowano na przykładzie dwóch domów zrealizowanych w Umbrii, autorstwa włoskiego architekta Allessandro Bullettiego wraz z zespołem.