Czasopismo Techniczne z. 7. Mechanika z. 1-M

Czasopismo Techniczne z. 7. Mechanika z. 1-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (21)


Warunki systemowego projektowania przekładni zębatych

Zwolak, Jan
Article
2010
W niniejszej pracy rozpatrywane są zagadnienia dotyczące budowy spójnego systemu projektowania przekładni zębatych power shift. Zapewnienie możliwości budowy takiego systemu z racjonalnym jego funkcjonowaniem, wymaga znajomości wpływu czynników konstrukcyjnych, materiałowych i technologicznych na zmęczeniową wytrzymałość powierzchniową boku zęba σHlim i zmęczeniową wytrzymałość objętościową stopy zęba σFlim.

Metodyka honowania kół zębatych z deformacjami po obróbce cieplnej

Wiankowski, Krzysztof, Milej, Krystian
Article
2010
Honowanie (gładzenie) uzębień walcowych kół zębatych w określonych sytuacjach staje się standardem. Przypadki obróbki wykończeniowej, kiedy nie można zastosować szlifowania, a występuje potrzeba poprawienia zarysu ewolwentowego linii zęba lub stanu powierzchni bocznej, są nie do uniknięcia. Najczęściej wynikają one z konstrukcji obrabianych części oraz związane są z deformacjami po obróbce cieplnej.

Wyznaczanie zarysu gwintu rolki dla trapezowego zarysu gwintu śruby w rolkowej przekładni śrubowej

Warchoł, Stanisław
Article
2010
W niniejszym artykule opisano zasadę działania rolkowej przekładni śrubowej. Pokazano wpływ średnic elementów na uzyskiwany przesuw osiowy. Przedstawiono tok postępowania, jaki należy przeprowadzić w celu wyznaczenia zarysu gwintu rolki ze względu na zabezpieczenie przed wystąpieniem interferencji zarysów gwintu współpracujących elementów. Przedstawiono otrzymane wyniki.

Płynność przeniesienia napędu w przekładni z kołami typu Beveloid

Strojny, Piotr, Budzik, Grzegorz, Sobolak, Mariusz
Article
2010
Niniejszy artykuł porównuje przekładnie o typowym kształcie zęba z przekładniami o kołach typu Beveloid. Przedstawiono również sposób wyznaczania śladów styku w tego typu przekładniach.

Wykorzystanie technik RP w prototypowaniu i badaniach przekładni zębatych z tworzyw polimerowych

Sobolak, Mariusz, Jagiełowicz, Patrycja Ewa
Article
2010
W niniejszym artykule przedstawiono różne obszary zastosowań technologii szybkiego prototypowania w prototypowaniu i badaniach przekładni z tworzyw sztucznych. Technologie szybkiego prototypowania używane są klasycznie do tworzenia trójwymiarowych modeli na podstawie modeli numerycznych. Przedstawiono także inne możliwości zastosowania tych technologii a mianowicie w odniesieniu do badań. Z technologii tych skorzystano w elastooptyce i w badaniu śladu styku.

Obróbka wykończeniowa zwojów ślimaka stożkowymi narzędziami trzpieniowymi

Skoczylas, Leszek
Article
2010
W niniejszym artykule pokazano sposób kształtowania zwojów ślimaka narzędziami trzpieniowymi przy wichrowatym ustawieniu osi narzędzia w stosunku do osi ślimaka. Przedstawiono nowe rozwiązanie przyrządu do obróbki powierzchni ślimaka na tokarce uniwersalnej. Podano wyniki przeprowadzonych badań.

Postępy w konstrukcji narzędzi skrawających do uzębień walcowych

Sałaciński, Tadeusz
Article
2010
Duża produktywność współczesnych procesów technologicznych wymaga dokładnych, trwałych i wytrzymałych narzędzi, które podołają warunkom obróbki na sucho w stanie utwardzonym, dużym prędkościom skrawania i posuwów. Bardzo duże wymagania stawiane są narzędziom do uzębień, których budowa i geometria, jak również warunki pracy, są szczególnie skomplikowane.W ramach niniejszego referatu nakreślone zostaną obszary postępu i tendencje w konstrukcji narzędzi skrawających do uzębień walcowych dotyczące w szczególności materiałów na narzędzia, narzędzi składanych i zespołowych, kinematyki kształtowania oraz sposobów chłodzenia.

Analiza nośności walcowego połączenia wciskowego koła zębatego o zębach skośnych

Ryś, Jan, Romanowicz, Paweł
Article
2010
Celem niniejszej pracy było określenie krytycznej wartości obciążenia przenoszonego przez połączenie odkształceniowe koła zębatego o zębach skośnych z wałem. Badano również rozwój strefy mikropoślizgów wywołanej nierównomiernym rozkładem obciążenia w analizowanym połączeniu. Wykonane wstępne obliczenia numeryczne dla prostych modeli 2D i 3D poddano weryfikacji na podstawie dostępnych w literaturze rozwiązań teoretycznych.

Dobór współczynników korekcji w przekładniach planetarnych

Ryś, Jan, Kasperek, Tomasz
Article
2010
Celem niniejszej pracy jest prezentacja procedury obliczeniowej określającej dobór współczynników korekcji w planetarnych przekładniach zębatych z zazębieniem zewnętrznym kół. Tak więc po obróbce cieplnej konstrukcja przekładni planetarnej charakteryzuje się bardzo wysoką obciążalnością, zależną jednak od doboru współczynników korekcji. Jako przykład przyjęto koncepcję przekładni planetarnej o uproszczonej technologii, gdy koła centralne i słoneczne mają identyczną geometrię, a satelity różną ilość zębów, lecz procedura może być zastosowana do dowolnej przekładni planetarnej z zazębieniem zewnętrznym. Wymiary geometryczne będą opisane na bazie dopuszczalnej korekcji oraz warunków w odniesieniu do wymagań normy ISO oraz literatury.

Oszacowanie liczebności reprezentacyjnej próbek kół do badań na stanowisku mocy zamkniętej

Rysiński, Jacek, Mirota, Kryspin
Article
2010
W niniejszej pracy przedstawiono dwie zasadnicze metodyki i sposoby podejścia do problemu losowania próbki oraz wynikające stąd konsekwencje dla postaci estymatorów statystyk populacji w kontekście wyznaczenia empirycznej krzywej Wöhlera na stanowisku mocy zamkniętej.