Czasopismo Techniczne z. 7. Architektura z. 1-A2

Czasopismo Techniczne z. 7. Architektura z. 1-A2

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (86)


W poszukiwaniu eurytmii

Kozień-Woźniak, Magdalena
Article
2009
Witruwiusz przyjmował obiektywne piękno, ale za konieczne uważał odstępstwa od niego, w imię subiektywnych warunków postrzegania piękna. Gdy symetria nie robi wrażenia eurytmii, trzeba ją przekształcić, aby dawała wrażenie eurytmiczne. Nie ma możliwości powrotu do dawnych reguł bez nowej ich interpretacji. Bez budowy reguł, które przeminą. Nie zmieni się tylko potrzeba eurytmii – wartości dodanej przez talent.

Witruwiusz – Le Corbusier

Żuk, Paweł
Article
2009
Le Corbusier stworzył swojego Modulora na podobieństwo człowieka witruwiańskiego. Łatwo dostrzec wiele innych podobieństw w poglądach obu architektów. Można powiedzieć, że poprzez dzieła Le Corbusiera Witruwiusz kształtuje całą współczesną architekturę.

Znaczenie kompozycyjno-przestrzenne zespołów biurowych – percepcja form

Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Article
2009
Nowe kompleksy biurowe nie tylko proponują nowoczesną architekturę, ale mają na celu stworzenie nowej jakości przestrzeni. Nowa jakość przestrzeni wpływa na psychikę ludzką, tworząc niepowtarzalny wizerunek, dynamiczny i zmienny w zależności od warunków zewnętrznych.

Triada witruwiańska – reintegracja?

Zaguła, Artur
Article
2009
W artykule autor próbuje pokazać zmiany, jakie zaszły w pojmowaniu witruwiańskiej triady: venustas, firmitas, utilitas w czasach nowoczesnych. Próbuje wskazać proces rozszczepiania i dekonstruowania pojęć tak istotnych dla architektury tradycyjnej. W konkluzji wyraża przekonanie, że ten proces był niezbędny w ewolucji współczesnego pojęcia architektury, ale dziś nadchodzi potrzeba ponownej reintegracji witruwiańskiej triady na nowych warunkach.

Współczesna forma architektoniczna a kontekst miejsca

Wrana, Jan
Article
2009
Współczesne formy architektoniczne można oceniać poprzez przywołane w tezach konferencji zalecenia wielkiego teoretyka Witruwiusza; Ordinatio, Eurythmia, Symetria, Decor, Distributio, a także współczesnych znaczeń, jakie powinny spełnić: tożsamość oraz miejsce. Przykładami tak ocenianymi przez autora są realizacje ostatniej dekady na wyspie Teneryfa (Wyspy Kanaryjskie) znakomitych architektów: Santiago Calatravy oraz Herzoga & de Meurona.

Skąd się bierze przeciętna architektura mieszkaniowa?

Wojtkun, Grzegorz
Article
2009
W niniejszej publikacji autor przedstawił problem jakości architektury na tle rozwoju mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz czynnik motywacyjny w tym zakresie. Uniknięto w ten sposób rozważań pozbawionych właściwego im kontekstu ekonomicznego, kulturowego i społecznego. Podniesiona została tym samym kwestia minimum użytkowego i plastycznego dzieła architektonicznego jako składników tego samego procesu twórczego.

Współczesne wielkoprzestrzenne obiekty sportowe w kontekście witruwiańskiej eurythmii i utilitas

Wiszowaty, Andrzej
Article
2009
Przyczynek do dyskusji o aktualności ‘witruwiańskich teorii i przepisów’ w odniesieniu do współczesnych wielkoprzestrzenych obiektów sportowych, dotyczącej w szczególności pojmowania ‘eurythmii i utylitas’ czyli wdzięku (piękna) i użyteczności (celowości) w twórczości architekta.

Trwałość – użyteczność – piękno architektury szpitalnej. Pomiędzy tradycją a przyszłością

Waszczyszyn, Elżbieta
Article
2009
Jest powinnością architekta, by budynek, który projektuje, był trwały, użyteczny i piękny – słowa Witruwiusza, sprzed dwóch tysięcy lat, zawarte w traktacie: De architektura libri decem, nadal skłaniają do analizy powstającej architektury i szukania obowiązujących w niej założeń estetycznych. Dotyczy to również ukształtowanej na styku wielu dziedzin, architektury zdrowia, która, służy cierpiącemu człowiekowi i przyczynia się do odtworzenia naruszonych przez chorobę więzi z resztą zdrowego świata. Jak zatem kształtować przestrzeń współczesnego szpitala, by sprzyjała leczeniu, rehabilitacji oraz profilaktyce zdrowia? Czy odpowiedzi nadal możemy szukać w zawartych w traktacie Witruwiusza poglądach na prawa rządzące architekturą?

Szklana architektura w kontekście trwałości, użyteczności i piękna

Wala, Ewa
Article
2009
Trwałość, użyteczność, piękno to zasadnicze pojęcia związane z architekturą. Sformułowane przez Witruwiusza ponad dwa tysiące lat temu, są nadal aktualne, nawet w odniesieniu do współczesnej szklanej architektury, tak różnej od klasycznych dzieł – zmienia się jednak sposób ich interpretacji.

Amorficzność i ordinatio: analiza kompozycji w budynkach wielopiętrowych Toyo Ito

Ufnalska, Zuzanna
Article
2009
Analiza porównawcza kompozycji w budynkach wielopiętrowych Toyo Ito wykazuje, iż zastosowanie amorficznych kształtów jest rezultatem współzależnych transformacji kształtu konstrukcyjnych podpór oraz ich układu w całości kompozycji. Punktem wyjścia dla takiej transformacji są płaskie płyty na siatce słupów. Twórczość Toyo Ito jest przykładem w komplementarnym wnioskowaniu o związku współczesnej tendencji amorficzności z klasyczną zasadą relacji pomiędzy częściami a całością budynku.