Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 7-A2

Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 7-A2

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (83)


Natura miejskiego narożnika. Białystok – studium przypadku

Żarnowiecka, Jadwiga C.
Article
2010
Zaprezentowano kilka refleksji dotyczących znaczenia i formy narożnika w istniejącej zabudowie śródmiejskiej. Przywołano idee Juliusza Żórawskiego i Christophera Alexandra. Posłużono się przykładami narożników ulic znajdujących się w centralnej części Białegostoku.

Architektura lotnisk

Wróbel, Piotr
Article
2010
Na przestrzeni 70 lat terminale pasażerskie w portach lotniczych przeszły ewolucję od szopy-hangaru do dojrzałego, skrystalizowanego modelu budynku użyteczności publicznej. Teoretyczne zaplecze projektowania, obok tradycyjnych zasad kompozycji, stanowią dla terminali przede wszystkim zmieniające się wymagania funkcjonalne podążające za rozwojem technologii. Historia przemian formy, funkcji i konstrukcji oraz znaczenia symbolicznego może być wdzięcznym polem badań nad przemianami zachodzącymi we współczesnej architekturze.

Architektura – zrozumiały komunikat przestrzenny

Wrana, Jan
Article
2010
Architektura jako zrozumiały przekaz przestrzenny jest wyrazem współczesnych potrzeb jej oddziaływania, a twórca posługując się „tekstem sporządzonym w języku czytelnym” jest przyjaźnie odczytywany. Pragmatyczne działanie autora polegające na budowaniu przychylności oraz akceptacji dla planowanej ingerencji twórczej podnoszącej jakość dziedzictwa otwiera drogę dla traktowania rozpoznanej przestrzeni jako tworzywa dla kreacji artystycznej posługującej się pretekstem, metaforą – tworzącej nowe treści przekazu.

Nowatorstwo i powroty do źródeł w rozwiązaniach terenów sportowych

Wojtas-Harań, Anna
Article
2010
W artykule przedstawiono rozwiązania sportowych obiektów budowlanych, na tle współczesnych poglądów dotyczących sportu i artystycznych idei. Korzystanie z modnych wzorców zapewnia sukces i prestiż inwestorowi, architektowi. Obok nowatorskich projektów architektonicznych oryginalne stają się też rozwiązania niespektakularne, o tradycyjnej formie. Na ilustracji załączono przykłady obiektów lapidarnych, pełniących funkcję sportową i nawiązujących do istniejącej zabudowy. Wbrew pozorom, takich nietuzinkowych rozwiązań jest niewiele.

Wczorajsza architektura dzisiaj

Włodarczyk, Małgorzata
Article
2010
Przeszłość dzieje się także dzisiaj. To co powstaje w architekturze w dniu dzisiejszym, jutro jest już „wczoraj”, ale jednocześnie to co wczorajsze dzieje się „dzisiaj”. Architektura polskiego powojennego modernizmu szczególnie narażona podczas modernizacji czy adaptacji na zatracanie swoich cech charakterystycznych lub skazana na destrukcję jest swoistym komentarzem dla czasów sobie współczesnych. Twórcza kontynuacja jest możliwa. Architektura to żyjąca rzeczywistość.

Elementy filozofii dekonstrukcji w architekturze współczesnej

Wąs, Cezary
Article
2010
Terminy filozofii Derridy pojawiają się wielokrotnie w twórczości teoretycznej Eisenmana, Tschumiego i Libeskinda. Istnieje także grupa pojęć wprowadzonych przez architektów, które uzupełniają filozofię dekonstrukcji o nowe wątki. Na dodatkową grupę analogii wskazali także historycy architektury współczesnej.

Dziedziniec dusz

Twardowski, Mariusz
Article
2010
Dawno, dawno temu architektura – zwłaszcza sepulkralna – miała być… wieczna. Współczesna architektura ma jasno wyznaczone terminy przydatności – 50 lat konstrukcja, 30 elewacja, 6 wyposażenie, itd. Poprzez analizę formy i przestrzeni stworzonej z myślą o wieczności artykuł poszukuje innego punktu widzenia architektury dnia dzisiejszego.

Idea i forma. Unikaty i uniformy w polskiej architekturze mieszkaniowej II połowy XX wieku

Tokajuk, Andrzej
Article
2010
Powojenna wielorodzinna architektura mieszkaniowa, będąca obszarem niniejszych rozważań, była wielokrotnie krytykowana, szczególnie w aspekcie typizacji i prefabrykacji. Autor tekstu dokonuje analizy, jaki wpływ na formę budynków miały obowiązujące wówczas nurty i idee oraz poszukuje projektów – unikatów.

Rozwój współczesnych przekryć o konstrukcji cięgnowej

Tofil, Jolanta
Article
2010
Konstrukcje cięgnowe są dziś synonimem nowoczesności: celowości i logiki dzieła – jako wymóg ekonomiczności i zamierzenia twórcy: w budowlach wielkich przekryć i pokonywania wielkich rozpiętości. W kategorii nowoczesności mieści się także bicie rekordów w tym zakresie.

Czytelność kodu

Toczydłowska, Iwona Anna
Article
2010
Na przestrzeni wieków różnie postrzegano efekty pracy architekta oraz pojęcie estetyki i sztuki. Pierwotna czytelność funkcji budynków, założeń projektowych i realizacji uległa zmianie i unifikacji w ostatnich dwóch wiekach.